Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy

Vážené kolegyně, kolegové!

Duben by mohl nést název měsíc veterinárních kongresů a výstav. Je to měsíc, kdy se tradičně koná největší česká výstava veterinárních léčiv a nástrojů Vetfair

v Hradci Králové, spojená s kongresy specializovaných sdružení veterinárních lékařů malých i velkých zvířat.

„Malozvířetníci“ budou probírat praktické kapitoly z onkologie pod taktovkou prezidenta ČAVLMZ Jiřího Beránka, koňští zvěrolékaři pozvali Anne-Marie a Francise Desbrosse z kliniky St. Lamberst des Bois z Francie, kteří se budou zabývat podotrochleózou a rekurentní uveitidou. Buiatrici se budou věnovat především diagnostice, nápravě dislokací slezu a léčbě poruch a ovlivňování říjového cyklu u krav a jalovic. Z chorob prasat bude vědeckými i administrativními autoritami probírána salmonelóza jako aktuální zoonóza jak v evropském kontextu – hovořit bude Isabelle Corrégé z Institutu du Porc, Le Rheu Ceres, Francie, tak v souvislosti s aktuální situací v české kotlině. Současně bude představen program tlumení pro další období. V rámci výstavy proběhnou firemní semináře Eukanuba, Purina Proplan a Alltech, Royal Canin, Panda Plus, Alltech a Univit vyhlásí vítěze celoroční soutěže a bude předána 1. cena Škoda Fabia.

Současně letos Vetfairu předchází bienální veterinární výstava Animal Vetex jako součást širší zemědělské expozice Techagro na brněnském výstavišti, spojená se 3. ročníkem Středoevropského veterinárního kongresu.

Zatímco odborné akce specializovaných sdružení si nalezly svoje místo v Hradci Králové spontánně při Vetinformu a později Vetfairu, v Brně si kongres svoje místo vydobývá s větším zpožděním. Přes poměrně nevýhodnou bienální periodicitu si klade nemalé cíle – pokrýt veterinární středoevropský region s Brnem ve středu této aliance a sdružit Česko, Slovensko, Polsko, Rakousko, Bavorsko, Slovinsko, Maďarsko a další státy mimo tradiční evropskou patnáctku – Chorvatsko, Srbsko, Litvu, Lotyšsko, Ukrajinu, Makedonii.

Hlavním motivem setkání se letos stala oblast léčiv – zejména léková legislativa, dozor nad trhem s léky a aktuální problémy v oblasti uvádění do oběhu a používání veterinárních léčivých přípravků. Zástupci zúčastněných států zde na veřejném fóru objasní zásady používání veterinárních léčiv a problematiku léčiv na domácích trzích, postavení veterinárních lékařů při jejich používání a kontrolní mechanismy. Přínosem kongresu bude možnost srovnávání rozdílů v jednotlivých státech, dopady na bezpečnost potravin a úroveň veterinárního stavu.

Letošní ročník je pořádán pod záštitou evropské komise pro technickou pomoc při výměně informací TAIEX a obsazení řečníků tomu odpovídá: prezident Federace veterinárních lékařů Evropy Walter Winding, profesor farmakologie z univerzity v Utrechtu Hank Vaarkamp, pozvání prof. Hery, ředitele ÚSKVBL, přijala ředitelka EMEA – Evropské lékové agentury se sídlem v Londýně J. Ashley-Smithová. Problematikou dozoru nad trhem s léčivy či rezistencí k antimikrobiálním přípravkům v Evropě se budou zabývat další odborníci. Při panelové diskusi vystoupí zástupci zúčastněných států a rovněž bude probrána otázka volného pohybu veterinárních služeb, hostování a přeshraniční praxe ve státech Evropské unie.

Nevýhodou je, že se organizátoři nedokázali dohodnout a obě akce následují v těsném sledu po sobě. Doufejme jen, že to naši pacienti pochopí a odloží své akutní stavy. Součástí obou konferencí jsou totiž jako doprovodné akce i veselé večírky. Ani ten hradecký, ale ani ten brněnský, který se koná v Pivovarské restauraci a později v městských kulisách, známých ze školních veselic, si veterinární lékaři a lékařky nemohou nechat ujít. V Hradci pak bude kulturně-hudební nadílka tradičního Barel Rocku obohacena o pravé beatové lahůdky českého rockového nebe – Radim Hladík a Blue Effect, Jan F. Obermayer a The Matadors a Michal Prokop s Framus Five. Můžeme tady, milé veterinářky a veterináři, načerpat kromě moudra i veselou mysl pro zbytek roku!

MVDr. Jan Bernardy