Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Bicek

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych v tomto úvodníku vzpomněl události z dramatického deštivého víkendu, kdy po bleskových povodních vzaly potoky, říčky a řeky řadě lidí domov, mnoha lidem naději a bohužel několika i život. Za zcela jiným účelem jsem se vypravil do zasaženého regionu, netušíc, jaká apokalypsa se odehrává v blízkém okolí. Zatímco na březích severočeských toků stěhovali lidé nábytek z přízemí do pater, přáli jsme mnoho štěstí do společného života novému veterinárnímu manželskému páru. Doufám, že těm dvěma déšť štěstí přinese, ačkoliv uplakané počasí toho dne téměř všichni proklínali. Věřím také, že jsme společností natolik rozvinutou, že hmotné škody a ztráty, které voda natropila, dokážeme napravit. Jedinou nezvratnou defi nitivou jsou vyhaslé životy.

Není na světě mnoho absolutních altruistů, a proto i z rozporuplných událostí člověka zasáhne více ta, která se týká jeho samotného. Já tedy s obdivem vzpomínám na své kolegy Terezu a Luboše, kteří ten den vstoupili do svazku manželského. Velmi si vážím lidí, kteří si po desetiletém partnerství dokáží vyjádřit takovou úctu jeden ke druhému, jako oni dva. Pokud spolu denně pracují, z ničeho vybudují úspěšnou fi rmu a i přes všechny nesnáze si vzájemný respekt zachovají, je můj obdiv dvojnásobný. Navíc přistupují k životu s optimismem a úspěšně tuto atmosféru šíří do okolí.

Úcta, respekt ke druhému a optimismus při vzájemném jednání, to jsou hodnoty, kterým bych se chtěl od svých kamarádů učit. Mám totiž pocit, že respektu ubývá a konfrontační politika v naší profesi bují. Čím více šedých vousů mi raší na tváři, tím častěji si uvědomuji nadčasovost a univerzální platnost Sokratova výroku o vědění. Byť se snažím o kontinuální vzdělávání, konfrontuji své zkušenosti s kolegy, čerpám nové a nové informace ze všech možných médií, stále častěji si uvědomuji svou nevědomost. Dělám chyby. Děláte je i vy. Dělají je všichni. Stále je třeba si opakovat důležitost věty „Primum non nocere“. Snažit se pravděpodobnost vzniku chyby minimalizovat a míru jejího dopadu na pacienta maximálně zmírnit. Přesto chyby dělám. O to větší je potom má frustrace, když nějaký „znalec“ v oboru, bez jakékoliv dokumentace, zpracovaného posudku či objektivních faktů (laboratorní vyšetření, patoanatomické vyšetření…), vyřkne na základě telefonické konzultace se stresovaným, krvelačným a viníka hledajícím klientem soud a odsoudí. Pokud bychom nedělali chyby, všechny chorobné stavy by se měly dovést k defi – nitivní diagnóze a většina z nich poté adekvátně léčit. Příčinou pochybení je někdy přehnaná sebejistota, nedostatek času, neznalost, malá důslednost, ale také lživá výpověď klienta, nespolupracující pacient, nedostatek fi nancí a hlavně obrovská variabilita proměnných, se kterými se v oblasti biologie setkáváme. Než bohorovně odsoudím, přemýšlím o tom, že pacient, klient ani já nejsme kybernetické stroje.

Rád bych vám všem, kolegyně a kolegové, popřál, abyste svůj osobní i profesní život postavili na co nejširších základech, své osobní základy propojili s lidmi, kteří vaši důvěru nikdy nezklamou a profesní opřeli o chápající a sebevědomou stavovskou komunitu. Pokud poté přijde nečekaná blesková povodeň a část našich základů podemele, budou to lidé v okolí, kteří nám pomohou udržet naši kontinuitu a zabrání zhroucení nečekaně křehké stavby.

 

Slunečné léto vám všem přeje
MVDr. Honza Bicek