Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Pokorný

  Časopis Zvěrokruh 6/2019
     Úvodník


Čau lidi a zejména mí voliči!

Tak konečně!

Stěžejní bod členství v představenstvu Komory veterinárních lékařů České republiky se naplnil – byl jsem pověřen a píši úvodník do Zvěrokruhu, jednoho z nej měsíčníků v této zemi. Tedy alespoň podle toho, kolik každoročně do 28. 2. posíláme na účet KVL, abychom se z něj pak každý měsíc ve své schránce mohli potěšit. Je to vlastně jediná pravidelná jistota (ač poslední dobou se ta pravidelnost stále posouvá dále od začátku měsíce), kterou od naší Komory za své příspěvky máme. A teď tedy sláva byla přiřčena i mně.

Aby bylo jasno, ihned po úvodu tohoto úvodníku chci vypíchnout, že všechna pozitiva, doposud vzešlá z nově ustaveného představenstva, která pociťujete ve svých praxích a svém veterinárním životě, pociťujete především díky mně a mému přičinění! Škarohlídský fakt, že nic takového nepociťujete, nemůže v žádném případě snižovat mé zásluhy! V představenstvu nejsem zdaleka sám a odhlédnu-li od toho, že v tom může mít prsty i Kalousek, pak je v představenstvu dalších minimálně 14 až 15 členů (podle toho, kdo zrovna rezignoval a zda už to za něj někdo další v pořadí vzal, nebo také rezignoval), které je z tohoto pohledu, proč taková pozitiva nepociťujete, nutno hnát k zodpovědnosti.

Navrhuji (a zároveň tak činím) přeskočit pro tentokrát již skoro povinnou pateticky fi lozofi ckou část úvodníku stran počasí, ročního období, budoucnosti, snů anebo společenských neduhů, jak je zde obvykle zvykem, a ponořit se do merita, a buďme upřímní, přímo do ryta věci. Vy, kdo jste ještě nezaplatili členské příspěvky (a není vás pomálu),

učiňte tak rychle, neboť čtete-li tyto řádky, čtete je zdarma! Krom toho, kdo si přečetl zápis z posledního zasedání představenstva, ten ví, že bude zase ples na Žofíně a peněz se nedostává. Tak šup šup. Nehledě na to, že po zveřejnění svého niterného bolu v minulém čísle, že nikdo z mé rodiny nechce mít s Komorou nic společného, a tudíž se mi nikoho nepodařilo přisát na potenciální penězovody, dostal jsem již několik nabídek i od zcela cizích lidí, že by to klidně vzali. A to taky bude něco stát!

Čtěte toto číslo s vervou, ale pozorně! A nezapomínejte, že se už jen 365x vyspíte a budete svědky zahájení volební kampaně do příštího představenstva. A já mohu slíbit už teď, že oproti té mé minulé, která byla zaměřena především na mě, bude ta příští zaměřena na vás. Už teď mi můžete psát, co byste si ode mě přáli slíbit, abych získal právě váš hlas.

Jen váš Jen