Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Jan Šrůt

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Ve chvíli, kdy jsem si umýval holínky po práci v kravíně, jsem byl telefonicky požádán, abych napsal březnový úvodník. Jen malou chvíli jsem přemýšlel o tématu. Rychle jsem se rozhodl – bude to terénní veterinární praxe. Myslím, že tato oblast je ze strany Komory tak trochu opomíjena.

Dosud není uspokojivě vyřešen způsob úhrad za tzv. státní zakázky, množí se případy laické aplikace injekčních preparátů (často se souhlasem “ošetřujícího” veterinárního lékaře !!!), kolegové v terénu se potýkají každodenně s platební neschopností klientů.

Všimli jste si, že naši státní kolegové opět změnili formulář Veterinárního osvědčení…? (je na webu KVL ČR). Tyto a množství dalších problémů je potřeba řešit i na úrovni KVL.

Vím, že práce v terénu je časově náročná, že mnoho volného času nezbývá, ale v představenstvu je určitě potřeba prezentovat názory, zkušenosti a požadavky terénních veterinářů. A bude je správně prezentovat zaměstnanec školy, kolega z kliniky pro malá zvířata, státní zaměstnanec či kolega působící zcela mimo obor? Všichni víme, že v představenstvu by měli být zastoupeni kolegové ze všech oblastí veterinární činnosti. Vědět v tomto případě však nestačí.

Nyní, když se blíží opět po dvou letech volby do orgánů Komory, naskýtá se příležitost pro “kolegy z terénu” kandidovat a následně nejen sobě, ale i ostatním pomoci vyřešit situace, které často přivádějí mnohé z nás až do depresivních stavů.

S nadcházejícím jarem, přibývajícími slunečními paprsky a zelenajícími se pastvinami se určitě budou mnohé problémy řešit snadněji.

Přeji vám, vlastně nám, abychom měli v letošních volbách dostatečný výběr kandidátů a při vlastní volbě šťastnou ruku. V neposlední řadě přeji všem i radost z práce a příjemné prožití volných chvil v jarní přírodě.

MVDr. Jan Šrůt