Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

  Časopis Zvěrokruh 4/2019
     Úvodník


Vážení kolegové,

aprílový úvodník by prý měl být v duchu mírné mystifikace, žertu a nadsázky. Dobře. Pokusím se.

„Ano. Bude líp.“ Bývalá spolužačka mně poslala takovéto přání ke konci zimy k prvnímu jarnímu dni. Odpověděl jsem jí: „I ty Brute …“. Odepsala pak, že jsem nepochopil jemnou ironii. Nepochopil; nevím už, čím to bylo.

Ano. Bude líp. Od prvního ledna 2020 bude platit nové ustanovení veterinárního zákona: „Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifi kován čipováním“.

V případě pokousání nebude sporu, zdali byl vakcinován tento nebo jiný pes, v případě zaběhnutí bude snazší najít majitele, veterinární lékaři načipují bezmála půldruhého milionu psů, kteří ještě načipováni nejsou. (…přece to nebude jako na Slovensku, kde byla tato povinnost prvně zavedena, potom zrušena, potom znovu zavedena a na čipování psů byla poté pro veterinární lékaře zákonem zavedena maximální cena 10,- €.)

Ano. Bude líp. Od roku 2021 bude postupně uváděno v život nové evropské nařízení k veterinárním léčivům. Bude to fajn. Použití veterinárních léčiv bude bezpečnější. Nevadí, že paleta veterinárních léčiv se bude podstatně zmenšovat a už vůbec nevadí, že bude pro veterinární lékaře postupně zavedena povinnost hlášení použití antimikrobik u jednotlivých zvířat. (…přece to nebude jako na Slovensku, kde byla tato povinnost zasílání měsíčního hlášení veterinárními lékaři už zavedena. Přestože Evropská komise doposud nevydala prováděcí ustanovení ani není znám formát dat, v němž by se měly údaje zasílat a sumarizovat.)

Jsou vtipy, které mají platnost skrze všechny společenské systémy. Jeden z nich je: potkají se dva, jeden říká: Ano, slyšel jsem, že za dva roky u nás bude líp; druhý odpovídá: mě nemůžeš nas..t, já mám rakovinu.

Společenský vývoj, který na nás dopadá, je dán populistickými politikami, internetizací společnosti, socioekonomickými změnami a řadou dalších faktorů. Pokud je nemůžeme ovlivnit, měli bychom o nich přinejmenším vědět a přemýšlet, co s nimi. Evropská veterinární federace spustila nedávno projekt Vet Futures – sérii diskusí, kam vlastně coby veterinární profese kráčíme. Do tématu zapadá i Středoevropský veterinární kongres (CEVC), který pod názvem „Quo vadis veterinární medicíno a veterinární profese?“ naše Komora spolupořádá. Jeho základní myšlenkou bude upozornit na aktuální trendy, které ovlivňují a ovlivní podmínky výkonu veterinární profese v soukromém i ve státním sektoru v blízké i vzdálenější budoucnosti. Kongres je plánován na 14. a 15. května 2019 na brněnském výstavišti.

Nebudou úvahy a závěry kongresu odtržené od reality? Budou dostatečně refl ektovat posuny, které naše společnost a veterinární profese v každodenní praxi prožívají? V této souvislosti si dovolím parafrázovat kolegu – autora předchozího úvodníku: Kolegové (mladší i starší; a obvykle mlčící většino!), komunikujte také vaše názory. Mailujte, volejte, vyptávejte se. Je to předpokladem zastupitelské demokracie. Také Komora je zde i pro vás. Abychom – když tedy je ten apríl – nedopadli jako občan, který se vrátil z dovolené v Africe. Proč jsi tak smutný? – ptá se jej kamarád. No … o dovolené mě znásilnila gorila. To se přece nikdo nemusí dovědět, odpovídá kamarád. Nemusí. … ale ona nezatelefonuje … nenapíše …

Ano? Bude líp? Inu, jako obvykle. Překotné změny lze brát jako morovou ránu nebo je lze brát jako příležitost. Podle toho, co si kdo vybereme a čeho a jak se kdo chopíme.

24. 3. 2019
Karel Daniel