Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

Vážení kolegové,

v minulých týdnech proběhl v řadě krajských měst cyklus komorových seminářů. Jeho cílem bylo přiblížit nejen komorové dění, ale i některé aspekty odborných činností veterinárním lékařům členům Komory. Součástí cyklu seminářů byla i dotazníková akce, která měla za účel přinést zpětnou vazbu komorovým orgánům – jinými slovy názory, co si členové myslí o prosazování kontinuálního vzdělávání, jak jsou spokojeni a jak vidí budoucnost časopisu Zvěrokruh a část dotazníku s cílem vytvořit cenovou mapu základních veterinárních úkonů v dotyčném kraji i v celé republice. S výstupy této dotazníkové akce budete seznámeni po jejich zpracování v jednom z následujících čísel Zvěrokruhu, doporučení členské základny ve věci kontinuálního vzdělávání a vydávání profesního periodika budou reflektovány vzdělávací komisí i redakční radou představenstva KVL.

Ohlédnu-li se za detaily jednotlivých seminářů, rád bych poděkoval za účast a prezentace jednotlivým firmám, za trvale profesionální přístup daňovému poradci KVL ing. Elvisovi. Musím však také konstatovat, že bohužel ne ve všech městech dokázali jednotliví vystupující poskytnout tazatelům konkrétní odpovědi na jejich otázky (především ve vztahu k ozdravovacímu programu od IBR). Byť na druhé straně nutno přiznat, že otázky některých tazatelů svědčí spíše o bezradnosti, kde již delší dobu známé podrobnosti hledat – o všeobecně nízkém využívání webových stránek KVL nebo SVS.

Pro mne osobně vyvolal cyklus seminářů především otázky: Je možné pořádat univerzální komorový seminář? Nosná témata pro veterinární lékaře v chovech skotu (IBR) či nosná témata pro veterinární lékaře malých zvířat (čipování, petpassporty) zpravidla dlouhou dobu semináře nudí zájemce z opačné strany spektra. Zajímá se valná většina praktických veterinárních lékařů vůbec o abstraktní komorovou (či legislativní) tématiku?

A z přízemní stránky: celkové náklady na celý cyklus seminářů jsou cca 180 tis. Kč. To je při celkové účasti zhruba 250 členů kolem 700 korun na osobu. Byly poskytované informace odpovídající této částce? Jinými slovy: účastnil by se potenciální účastník těchto seminářů, kdyby měl těchto 700 Kč hradit jako účastnický poplatek? Je opravdu silný důvod pro to, aby oněch zbývajících 2 250 členů Komory hradilo účastnické poplatky druhým, když svůj zájem o tyto semináře dali najevo svou neúčastí …?

Pro nízkou participaci členské základny na komorovém dění lze podle mého názoru zvažovat dva důvody:

a) členové jsou zhnuseni současným stavem a bezmocí cokoliv změnit; nebo

b) chybí silné důvody pro participaci členů, tito neprojevují zásadní nespokojenost, hledí si svého a Komoru berou jako nutné zlo, omezující a obtěžující je méně, než jiné regulační mechanismy.

Pevně věřím, že druhý důvod převažuje.

V Brně dne 11. března 2006

MVDr. Karel Daniel