Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

Vážení kolegové,

v prvé řadě bych rád poděkoval všem, kteří mně dali svůj hlas při volbách do orgánů komory, a stejně tak členům představenstva, kteří mi umožnili ujmout se na dva roky role prezidenta Komory veterinárních lékařů ČR.

Rozhodujícími důvody pro moji kandidaturu v okamžiku voleb byla přesvědčení, že přeje-li si člověk přiměřeně liberální prostředí pro výkon profese, je nejlépe, když se o to přičiní sám, přesvědčení, že vrcholné funkce v orgánech komory by měly být vykonávány po jedno volební období při zajištění rozumné míry kontinuity, a přesvědčení, že mezi vítězi a poraženými ve volbách mohou být po volbách korektní vztahy.

Ve své profesní kariéře jsem vykonával praktickou veterinární činnost celkem ve čtyřech různých státních útvarech a ve čtyřech velmi odlišných společensko-sociálních systémech. Odtud pramení mé pevné přesvědčení, že je zapotřebí co nejméně politiky v profesních záležitostech, a stejně tak přesvědčení, že svoje záležitosti si naše profese může a dovede řídit sama, s co nejmenší interferencí státu.

V současné době jsem majitelem veterinární praxe (ambulance MZ i praxe faremních zvířat), přičemž já sám mám blíže k praxi faremní. Rozsáhlou činností, prováděnou i mimo území Čech, je terénní práce profesního servisu pro společnost Cymedica a její dodavatele. V současné době jsem kromě komory české rovněž členem Komory veterinárních lékařů ve Velké Británii a na Novém Zélandu. Členem představenstva KVL jsem od roku 1995 a přibližně stejnou dobu se aktivně podílím na reprezentaci české veterinární profese na půdě Evropské veterinární federace a Světové veterinární asociace.

Zvolení do funkce prezidenta KVL je pro mne bezesporu poctou, nicméně dnes již za podobnými poctami dovedu vidět občas nekonečná jednání s partnery KVL a hodiny navíc denně na mailu.

Svoje priority ve funkci vidím v současné době následovně:

V nejbližší době:

Zapojení a odpovědnost ostatních – nikoliv “one man show”, zejména odpovědnost předsedů komisí se stanovením cílů a termínů.

Rozpočtová kázeň – racionální kontrola kapitol s tendencemi mimo rozpočet (VP+P, sekretariát …).

Redefinice pracovních komisí představenstva, které v dnešní době musí plnit celkem odlišné úkoly než v době, kdy byly koncipovány.

Střednědobé:

Časopis – představenstvo komory bude muset citlivě vážit, zda zlepšení Zvěrokruhu v posledních měsících je úměrné zvýšení nákladů spojených s jeho vydáváním.

Sněm 2006 bude bezesporu v příštím roce opět vrcholnou profesní událostí. Nicméně snižující se počet účastníků sněmu nutí zamýšlet se nad jeho spojením s jinými významnými profesními akcemi, případně vzdělávacího rázu.

Část času představenstva věnovat koncepční práci – kde chce být komora za tři roky, kde za pět let (povinné x nepovinné členství, vztah k Asociaci veterinárních lékařů ČR, tvorba finančních rezerv, učební praxe pro studenty …).

Dlouhodobé:

Usnadnění a regulace sukcese ve funkcích.

Disciplinární právo (včetně “nuceného” CPD).

Komora v současné době nemá vůči svým kmenovým členům na vybranou. Má-li úspěšně přežít další léta (a některé evropské komory opravdu fungují jako samosprávné profesní asociace déle než 150 let), musí podle mého názoru ukázat členům, že s nimi jedná podle osvědčených zásad:

Transparence – žádná rozhodnutí za zavřenými dveřmi.

Participace – řekněte své požadavky, pokusíme se vyjít vstříc.

Otevřenost – představenstvo není cestovní a diskusní klub pro volené elity.

Odpovědnost – … a kdo jiný by se měl postarat o profesní záležitosti?

MVDr. Karel Daniel