Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Karel Daniel

 
  Zvěrokruh speciál k WVC 2013 – Praha

 

Vážení kolegové,

organizace odborné události rozsahu Světového veterinárního kongresu je spojena s prestiží, rizikem i příležitostí – jednoduše: je to výzva.

Byla to výzva pro komoru kanadskou v roce 2008, pro komoru jihoafrickou v roce 2011, stejně jako v tomto roce pro českou Komoru veterinárních lékařů.

Pohledem zahraničních i českých registrovaných účastníků byl Světový veterinární kongres v Praze ponejvíce příležitostí získat nebo se podělit o špičkové odborné poznatky, pro některé z kolegů byl kromě záležitosti odborné či veterinárně-politické také příjemnou společenskou událostí. Přiznám se, že pro mne osobně byl však nejvíc náročnou organizační záležitostí, či jinak, komplikovanou obchodní operací. Proto musím na tomto místě poděkovat kolegovi Janu Bernardymu, který měl na starosti sestavení a organizaci odborného programu, kolegovi Zdeňkovi Hanzálkovi, který přispěl kontakty a součinností při jednáních se sponzory a vystavovateli a zejména paní Zuzaně Šeps, manažerce kongresu, která měla jako „hlavní sekretářka“ na starosti většinu korespondence, fi nalizaci smluv s dodavateli i subdodavateli, dohlížela na rozpočet, na aktualizace webové stránky a starala se o všechny ty ostatní „drobné maličkosti“, které musí mít někdo na paměti, aby se propagace, příjem abstrakt či registrace nezastavily na zbytečné chybě či opomenutí.

Jestli se Světový veterinární kongres v Praze podařil, nebo nepodařil – to není otázka, na kterou bych měl odpovídat. Je to především otázka k jeho účastníkům. Faktem zůstává, že zatímco výtek nebo připomínek byly v průběhu kongresu a těsně po něm jednotky, ocenění a poděkování bylo více – desítky.

Vrátím-li se domů a podívám se na Světový veterinární kongres optikou venkovské smíšené veterinární praxe, kde působím, je úhel pohledu, obávám se, odlišný: Praha jako kongresová destinace pro Čechy? Dejte pokoj; kdyby tak Bangkok nebo Rio de Janeiro. Multidisciplinární kongres? Proč bych tam jezdil. Dělám převážně skot a sem tam pejska – vyberu si kongres či vzdělávací akci z této oblasti. Všechno jen v angličtině? Bez překladů? To je pro mě pasé. A registrační poplatky ve stovkách eur? Mějte rozum; teď nám teprve chodí od zákazníků platby faktur za minulý rok. A pejsků je taky čím dál míň – v kdejaké sousední vesnici je čerstvá absolventka veteriny, která vakcinuje skoro zadarmo…

Rád bych proto velmi poděkoval všem českým a slovenským kolegům, kteří Světový veterinární kongres v Praze neviděli touto úzkou optikou.

 
V Křižínkově 29. 9. 2013
MVDr. K. Daniel