Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Kateřina Slabá

  Úvodník

Vážení přátelé,

„můžeme o tom vést spory,
můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno,
co s tím můžeme dělat” …

O dění v KVL se pravidelně dovídáte různými formami na stránkách časopisu a na webových stránkách vetkom.cz.

Dovolte mi menší zamyšlení nad dosavadní prací nového představenstva KVL. Oficiálně sice neexistuje nic jako programové prohlášení představenstva, ale každý si pro práci v Komoře přináší vlastní představy.

Já patřím k těm, kteří se před volbami hlásili k myšlenkám povinné postgraduální praxe, řešení nadměrného množství absolventů opouštějících naši alma mater (včetně absolventů FVHE), důrazu na postgraduální vzdělávání, rozšiřování nabídky vzdělávání, pokračování započatého trendu vzdělávání s kreditovým systémem, ke snaze o „legitimizaci“ způsobu voleb. Díky usilovné práci kolegů (ve výše zmíněných případech je nutno jmenovat zejména kolegu Gryma a Vaňousovou), se všechna tato témata vyvíjejí a já cítím potřebu o tom vás, kolegy, ujistit.

Postgraduální praxe, které se od počátku jevily sporným bodem a mezi členy představenstva ohledně tohoto tématu nepanovala shoda, ba ani její náznak, se ve světle příspěvku Dr. Warea z Velké Británie (roční postgraduální praxi před nedávnem úspěšně převedli z testovací nepovinné na povinnou, podrobněji se dočtete dále v tomto čísle) doufejme pomalu mění z nemožného alespoň na myslitelné (a snad i uskutečnitelné) tak, abychom byli schopni naplnit usnesení sněmu ve Frymburku.

Od počátku práce představenstva proběhla řada jednání se zástupci VFU. Vliv KVL je směrem k VFU jen velmi omezený, takže považujeme za pozitivní ujištění z úst představitelů VFU, že studentů FVL bude v následujících letech ubývat. Otázkou však zůstává počet budoucích absolventů FVHE. Tady bohužel vcelku vážně platí úvodní věta.

Postgraduální vzdělávání se dále rozšiřuje, připravují se další semináře jednodenní i vícedenní. Potěšující je zájem mezi veterinárními lékaři, bývá pravidlem, že jsou kurzy naplněny a mnohdy se na všechny zájemce nedostává. Je tedy pravděpodobné, že se formy větších témat časem ustálí do určité periodicity, aby mohli všichni zájemci obdržet vzdělání v daném oboru, popřípadě i v několika úrovních pokročilosti. Mnozí jistě zaznamenali rozbíhající se projekt webinářů, které kapacitou nestačí, jelikož si nikdo nepředstavoval, že bude třeba pronájem systému pro více než 500 účastníků.

Problém voleb se usilovně snaží řešit legislativní komise, jak bylo popsáno v předchozím čísle Zvěrokruhu z jednání s předsedy OS KVL, možnou novelizací zákona o KVL.

Kromě těchto dlouhodobějších a plánovaných témat se pro KVL vynořují další a neméně závažná témata, jako je antimikrobiální politika, anebo kauza Ostrava. Usilovně se snažíme hájit zájmy veterinárních lékařů tak, abychom i nadále mohli svobodně pracovat.

Moje jarní zpráva tedy zní: pracujeme, a pokud se najde někdo, kdo chce přispět diskusí nebo dokonce praktičtější aktivitou (oslovením europoslanců, účastí na vzdělávacích akcích – také například na Jarním putovním semináři KVL – vyjádřením podpory jednotlivým myšlenkám či pouhou aktualizací svých údajů v databázi KVL), budeme jen rádi.

 
Kateřina Slabá