Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Katka Novozámská

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně a kolegové,

úmorné vedro sice polevilo, ale zdá se, že ne nadlouho. K mému údivu mnozí majitelé psů neváhali dostavit se v době největších veder na očkování a jako bonus poskytnout svému svěřenci procházku přes rozpálený Karlův most na Kampu, aby se v odpoledním žáru provětral. Paní doktorko, on je přece zvyklý, že v tuto dobu chodíme ven, a byl by zklamaný, kdybychom dnes nešli. Tak vyrazili na Kampu, a já se rozjela na tradiční setkání s kolegy z Akademie v Uhříněvsi, kde jsem v roce 1982 nastoupila na studijní pobyt v Ústavu fyziologie a genetiky hospodářských zvířat. Vzpomínám, jak nelibě jsme s kolegou veterinárním lékařem nesli pohled našeho školitele chemika na veterinární medicínu, kterou neváhal v posudku označit jako krvavé řemeslo. Řemeslo! My jsme přeci vystudovali na rozdíl od našich spolupracovníků chemiků a zootechniků medicínu. Medicínu!!

Začínám se obávat, že měl pravdu. Úspěšný lékař ať humánní či veterinární, protože medicína je opravdu jedna, vůbec nemusí být poznamenám pro výkon praxe alespoň základními znalostmi fyziky či chemie, o matematice ani nemluvě. Fyziologie či farmakologie se dá ke zkoušce naučit, aniž by byla pochopena, a tak se nedivím, čtu-li v novinách Dnes ze 13. července odpověď zakládající členky Homeopatické lékařské asociace MUDr. Hany Váňové na otázku, jak fungují homeopatika: „Já jsem lékař. Já vím jaký lék použít u jaké nemoci. Nezkoumám mechanismy jejich účinku. To je otázka pro vědce a kvantové fyziky. Pro mě je důkazem, že jde o léčbu prověřenou praxí.“ Tečka. Oporu pak vidí paní doktorka v průkazných kazuistikách léčby zvířat, jako když třeba přijde pes s akutním infarktem a odchází zdravý. I tady homeopatika zabírají. U lidí si však v takový okamžik homeopatika nikdo nedovolí, proto je důkazů méně.

Tolik paní doktorka, která bude ve své praxi jistě velmi úspěšná, protože účinnost takové terapie je přímo úměrná víře terapeuta. Zároveň nám ale sdělila něco velmi podstatného o medicíně jako řemesle. Medicína není věda, ale empirická disciplína diagnostických a terapeutických dovedností. Lékař nepotřebuje při předepisování antibiotik detailní znalost mikrobiologie nebo biochemie, pro zhotovení kvalitního RTG snímku nepotřebuji držet v paměti znalosti z fyziky, které jsem musela prokázat při zkoušce pro práci se zdroji ionizujícího záření. A proto jsou tak oblíbeny vzdělávací semináře pořádané KVL, kde přednášejí kolegové z praxe a místo přednášení teoretických základů disciplíny padají dotazy z pléna. Na rozdíl od lékařů humánních není tabu přiznat i neúspěchy a upozornit na chyby, kterých se při našem rizikovém povolání můžeme dopustit. Aby těch chyb bylo co nejméně vám přeje Katka Novozámská.

 

V Praze dne 18. července 2010