Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Katka Sviták Novozámská CSc.

  Časopis Zvěrokruh 10/2018
     Úvodník


Vážené kolegyně a kolegové,

blíží se podzimní rovnodennost a dnes je poslední tropický den. Sčítáme škody po letošním horkém a suchém létě. Brzina nám letos zcela vyschla. Dočista do sucha. Pstruhový potok či spíše říčka má pěkný spád díky 500m převýšení, než se u Zrůbku vlije do Vltavy. Potok lemuje soustava náhonů k mlýnům. Ty byly v provozu mnohdy ještě v 50. letech minulého století. Mnozí novodobí pantátové se pokoušejí opět spustit turbíny a kola, ale ani dotace na ekologickou elektřinu vodu do řečiště nevrátily. Brzina je řazena do pstruhového pásma, hluboké tůně vzniklé při jarních povodních umožňovaly zvládnout letní vedra nejen tloušťům, ploticím, hrouzkům a rakům, ale především pstruhům potočním.

Původního pstruha potočního ale v tomto miléniu nahradil před rybářskou sezonou vysazovaný pstruh duhový. Tito pstruzi mileniáni odchovaní na granulích si nejsou schopni v přírodě obstarat potravu. Břicha si plní klacíky a jehnědami a čekají na „vysvobození“ z pro ně zcela nepřátelského přírodního prostředí.

Nejen pstruží mileniálové mají při vstupu do reálného světa problémy, na které nejsou a ani nemohou být díky dětství v blahobytu a bez nutnosti překonávat překážky připraveni. Míst ke studiu na vysokých školách je víc než maturantů, přesto se řada z nich hlásí na obory, které vyžadují velice náročné a pro stát drahé studium, studium medicínské. Jenže následný nástup absolventů do nepohodlné, časově náročné a platově podprůměrně ohodnocené praxe jaksi vázne. Neodpovídá to mileniánské představě o světě, kde lze všechno, tj. postavení, hodně peněz a fůru volného času získat ihned. Proto se nemocnice potýkají s nedostatkem mladých lékařů ochotných nastoupit do zaměstnání s únavnými službami, obvoďáci i zubaři přesluhují a nemají komu předat své praxe. Premiér Babiš na to samozřejmě má lék, stačí přece navýšit počty studentů medicíny. Zavést umístěnky, chtělo by se říct. Ale to už je naštěstí minulost. Bohužel stejný trend je v medicíně veterinární. Přijde mi úsměvné, že to není zas tak dávno, kdy KVL řešila nadprodukci absolventů. Dnes je pro mnohé kliniky problém sehnat nové zaměstnance.

Stejný trend vykazuje i zájem o službu pro druhé, tj. práci v orgánech komory. Stačí se podívat na kandidátní listiny. V představenstvu k žádné velké revoluci zřejmě nedojde. A to je dobře. Protože nás čekají zásadní legislativní změny v zákonu o léčivech. Veterinární léčiva byla dosud vcelku bez problémů ukryta „ve stínu“ zákona o léku. A tvorba přijatelného nového zákona je běh na dlouhou trať. Zvláště když známe rozdané karty. Instantní mileniánské řešení neexistuje. Tady si nevystačíme s hesly „ prostě to zařídíme“. S tímto heslem se dají získat protestní hlasy, ale zařídit „to“, natož pak „prostě“, se málokdy daří.

Časy se mění, generace „otců zakladatelů“, tj. dnešních kolegů šedesátníků, kteří si vážili toho, že mohou svobodně přijmout zodpovědnost za své rozhodování se všemi následky, pomalu končí. Jsem optimistka, protože mladší kolegové a kolegyně, kteří se v představenstvu objevili, si souvislosti velmi dobře uvědomují. Svět se neodehrává pouze na profilu s upravenými fotkami.

Na shledanou na sněmu!

V Praze 20. září 2018,
Katka Sviták Novozámská

Komora veterinárních lékařů České republiky