Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Leoš Železný

  Úvodník

Tak tu máme nového prezidenta.

Ne jenom v naší Veterinární komoře, ale i v celém státu. Vždy se najdou lidé, kteří jsou spokojení, protože vyhrál jejich kandidát. Někteří jsou nespokojení, protože právě ten jejich naopak prohrál. A možná trochu pesimisticky se dá říct, že většině je to celkem jedno. Nicméně žijeme v demokratické společnosti, měli jsme možnost se na výběru podílet a teď je tedy potřeba respektovat rozhodnutí většiny. Ale stejně jako prezident republiky, také prezident Veterinární komory na svoje rozhodování není sám.

V našem případě se jedná o rozhodování celého prezidia. Možná jste si všimli, že po volbách se v řadách prezidia objevilo několik nových tváří a já patřím k nim. Delší dobu jsem se pohyboval v oblasti tzv. fi remníků, tedy veterinářů, kteří jsou zaměstnáni u některé z farmaceutických či jiných fi rem, jež se zabývají výrobou či distribucí léků, krmiv, nebo materiálů, které pak naši kolegové využívají nebo prodávají v praxi.

Za ta léta práce u jedné velké americké společnosti jsem získal určité návyky, které bych rád nyní uplatnil v práci pro Veterinární komoru. Byť je mi jasné, že z legislativního pohledu jde o stavovskou organizaci, tak z určitého pohledu se dá říct, že Komora v podstatě je taková fi rma, která má v současné době něco kolem 3000 zaměstnanců. Pravda, velmi specifi ckých a velmi samostatných zaměstnanců, nicméně Prezidium Komory působí obdobně jako taková správní rada u fi rem. Měla by určovat mantinely a podporovat rozvoj svých členů. Máme na starost určitý rozpočet, pomocí kterého bychom měli napomáhat vytvářet okolní podmínky tak, aby se veterinářům dobře pracovalo, aby legislativa co nejméně zasahovala do jejich živobytí, a aby veterinární profese zůstala ve společnosti vážená nebo aby se povědomí veřejnosti o nás veterinářích ještě zlepšilo.

Vedení prezidia má 16 lidí, což je poměrně hodně. Je to spousta někdy protichůdných názorů na to, jak by se věci měly dělat a je poměrně složité dojít k nějakému kompromisu, který by vyhovoval všem. Ofi ciálně jediný, kdo může schválit směřování Komory, je sněm. Tam bychom si měli stanovit dlouhodobé cíle, kam chceme jako veterinární stav směřovat a prezídium by se pak mělo snažit tyto cíle plnit. Ale všichni víme, jak to s účastí kolegů na sněmu v posledních letech vypadá. Proto bychom rádi, ve větší míře než dříve, komunikovali s členskou základnou, abychom znali vaše názory, které bychom pak rádi uváděli do života. Evergreenem je určitě ceník úkonů nebo názory na postgraduální vzdělávání. Připadá mi to, že co člen Komory, to jiný názor na to, jak by to mělo vypadat. V obou těchto případech, ale i v řadě dalších by bylo potřeba projít nějakou normální diskusí, defi novat nějaké konkrétní návrhy, probrat veškerá pro a proti a pak z nějakých dvou až tří variant na sněmu schválit tu, kterou podporuje většina členů.

Měli bychom ale přejít od obecných debat k něčemu konkrétnímu. Příkladem je hned první anketa na téma způsobu voleb do Komory, o které se dozvíte víc v tomto čísle Zvěrokruhu. Znáte to – koně můžete přivést k vodě, ale nedonutíte ho pít. Proto bychom Vás rádi vyzvali k prezentaci vašich názorů v podobných anketách a dalších akcích, které bude prezidium organizovat. Nenechte nás v tom, jinak bude prezidium odtržené od reality a Vy budete zase jenom nadávat, že pro vás ni nedělá. Ono dělá, často hodně dennodenní mravenčí práce, která souvisí s chodem Komory a není moc vidět. Ať je to vyjednávání se státní správou, s mezinárodními organizacemi nebo v neposlední řadě s naší alma mater. To vše by mělo vytvářet ve společnosti mantinely pro Vaši práci. Tak se zapojte, ať je při vytváření mantinelů slyšet i váš hlas. Věřím, že úspěšná Komora může být prospěšná i pro vaše praxe.

Tak tu máme nové prezidenty. Přeji oběma, aby ve svých pozicích byli úspěšní. Bude to přínosem pro stát i pro náš veterinární stav.

 
Leoš Železný