Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Lubomír Hošek

  Úvodník

O jistotách a o jaře

Vážení kolegové,

dostalo se mi té radosti psát jarní úvodník, vycházející navíc v době nabité spoustou veterinárních akcí. Je úsměvné pozorovat oslavné dny kolem založení veterinárního školství, přestal jsem již sledovat přesné datum, kdy k tomu fakticky došlo. A když už se začíná nějaké to datum konkretizovat, posunou astronomové o jeden den jarní rovnodennost a japonské zemětřesení vychýlí zemskou osu, takže opět veškeré jistoty jdou vniveč. Ono je to s těmi jistotami stejně zvláštní. Například je jisté, že už 20 let existuje Komora veterinárních lékařů, a že na 1. sjezdu jsme téměř zaplnili Palác kultury. Po povinné privatizaci jsme získali jistotu svobodné nejistoty. Vždy si vzpomenu na jednu mladou kolegyni, která prohlašovala, že až si bude chtít založit rodinu, nechá se zaměstnat na pevný úvazek, aby měla jistotu vysoké mateřské. Tak jsem jí vysvětlil, že může od zítřka platit vysoké sociální odvody, aby měla vysokou mateřskou a že jedinou její profesní jistotou bude poctivá práce.

Většina z nás si vůbec nejistotu svého bytí nepřipouští – asi bychom na začátku praxe u našich nejbližších nenašli pochopení, kdybychom jim oznámili svůj podnikatelský záměr – kupuji ordinaci a vybavení za stovky tisíc, zatížím se náklady v desítkách tisíc měsíčně a pak si každé ráno optimisticky stoupnu mezi dveře a budu vyhlížet, zda někdo přijde, nebo ne. Naštěstí jistota nákladů a nejistota příjmů nám dovolí dosahovat různých stupňů až patologické radosti a euforie, kdy kolem pětadvacátého v měsíci mám poplacené všechny povinnosti a začínám vydělávat na výplaty.

Nejistoty pracovní nás o to víc přibližují k jistotám kolem nás. Pozitivně nás naladí jistota přicházejícího jara, křehká jistota přátelství našeho okolí. Dnes už s úsměvem sleduji kontinuální jistoty v naší profesi. Do orgánů Komory budou jistě zvoleni osvědčení kádři, jistě přijdou mladí s jistými názory, které se jim jistě nepodaří prosadit z důvodů vlastní názorové nejistoty. Také vím jistě, že v představenstvu a údech Komory budou jistí lidé ne kvůli vytváření něčeho nového, ale kvůli tomu, aby hlídali, aby se jistě nic nového nedělo. Stejně tak máme jistotu, že na univerzitě budou dvě stejné fakulty a jistě bude učitele školy zajímat víc intrikování než výuka.

Stejně tak je jisté, že naši reprezentanti – ať už komoroví, univerzitní či političtí – nemohou být lepší než my ostatní.

Když tak přehlížím ty naše skvělé jistoty, jsem vděčný za svoje osobní nejistoty o správné diagnóze a léčbě, za nejistoty vděčnosti dětí a nejistotu trvalé náklonnosti svých nejbližších, jsem vděčný za chaos v přírodě. Protože nejistota je příslibem změny, budiž tedy pochválena.

 
Jistě krásné jaro přeje
Lubomír Hošek