Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Lubomír Hošek

  Úvodník

A hrdý buď

V loňském roce, řečeno slovy Franty Kocourka, odešla tlačit mraky spousta krásných lidí. Původně jsem začal psát o palčivých věcech, ale o tom možná na jiném místě či v jiném časopise. Po té snůšce negativ jsem chtěl hledat nějaká pozitiva – a ejhle, není jich kolem nás málo. A tak jsem začal koukat po těch kladnějších jevech kolem nás. Třebas při organizaci našich komorových akcí se setkávám s lidmi, kteří mají úplně jiné horizonty než my obyčejní. A najednou člověk mluví s lidmi, kteří mají radost z toho, že něco vědí, radost z toho, že se mohou podělit o své znalosti s dalšími kolegy.

Kupříkladu při plánování dermatologických kurzů jsem pocítil dvojí hrdost – prvotní na to, že mohu spolupracovat s lidmi, kteří svou pílí a pracovitostí obhájili svoji evropskou specializaci (aniž by u toho opisovali), další hrdost jsem pocítil sám na sebe, že jim nezávidím, ale naopak, že mám radost z jejich úspěchu, radost z toho, že jsem ve společnosti šikovných lidí a mohu s nimi spolupracovat a naslouchat jejich názorům.

Že by se někde v dálce blížila zralost?

Každopádně je bezvadné hledat v sobě schopnost radovat se z úspěchu jiných, být hrdý na šikovnost spolupracovníků, kolegů či lidí z naší dědiny nebo státu. Zkuste někdy přivřít oči a procházet si své známé a kamarády a promítnout si, na koho z nich jsem pyšný.

A hrdý buď

Vzpomenu si například na dva Radky – oba se angažují v pěveckých spolcích, na Renatu, co ve vší tichosti pořádá akce pro handicapovaná děcka, na Pavla, organizujícího volejbalový turnaj či dalšího Radka, nutícího hrát zralé chlapy v tenisovém turnaji. Taky si vzpomenu na Jirku, ponoukajícího nás k jízdě na kole nebo na Julka, který nejenže překonal zhoubnou chorobu, ale ještě se dokázal vrátit k lásce z mládí a napsat krásnou ornitologickou knížku, a tak dále, a tak dále.

Nádherný pocit, není-liž pravda? Neboť už andělský Petronel se dozvěděl, stačí nalézt jen jednoho spravedlivého na světě, toho v nás.

Pěkné hledání a ještě hezčí předjaří, přeje

 
Lubomír Hošek