Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Luboš Borkovec

  Časopis Zvěrokruh 4/2014
     Úvodník

Jaro už se jasně ukazuje rozkvetlými fi alkami a na mandloních bzučí včely. Tedy, když svítí slunce. Jinak jsou kvůli chladu schované.

To naopak v „komorovém úle v představenstvu“ žádný chlad není, někdy je až dost horko. Skoro horečná aktivita probíhá okolo snah o novelizaci našeho komorového zákona. Souvisí to s novou potřebou inkorporace právnických veterinárních osob a povinné 24měsíční praxe pro absolventy. Dosud zákon o KVL ČR i veterinární zákon počítá s výkonem praktické odborné veterinární činnosti jen a pouze prostřednictvím fyzických osob

– veterinárních lékařů. Jedná se opakovaně na úrovni ministra (ovšem osoby na této funkci se v posledním období dost často střídaly a od podzimu dosud se rovněž tak měnilo složení sněmovny). A co zde bylo předjednáno, padlo pod stůl a začínáme v součinnosti se SVS znovu.

Ministr, kterého naše Komora na podzim dost popudila i poukázáním na rezervy v označování některých potravin živočišného původu, je už zpět na své předchozí funkci, kde myslím má dobrou možnost pracovat na nápravě značení našich potravin. Ostatně, tehdy nám všem rezervy ve značení našich potravin velmi názorně předvedli redaktoři v TV stanici NOVA.

Ukázaly se problémy nejen s posypovou solí v masných výrobcích z Polska, koninou v hovězích masových kuličkách,ale i kvanty falšovaného medu prodávaného v obchodních řetězcích. Ten problém určitě souvisel s kvalitou a četností kontrol. Nabídli jsme proto možnost odborné a kompetentní pomoci prostřednictvím našich členů. I přes dost odmítavý postoj rezortu k podobnému zapojení praktických veterinářů se ve spolupráci s SVS a ÚSKVBL i tak uvažuje nejprve o dalším vzdělávání praktických veterinárních lékařů v souvislosti s neustále se měnící legislativou.

Možná, že potřeba vyšší konkurenceschopnosti našich potravin a zdravého životního prostředí v kontextu s hrozbou antimikrobiální rezistence a požadavky na welfare v chovech hospodářských zvířat navodí situaci, kdy připravený veterinární lékař bude zabezpečovat další odborný monitoring pro chovatele v součinnosti s SVS. Podobně, jako jsme již zapojeni do protinákazových opatření.

Ovšem nejdůležitější bude neustále hájit praktickou veterinární činnost ve smyslu svobodného povolání a nezávislosti veterinárního lékaře na jeho případném šéfovi – neveterináři. Pokud by totiž v parlamentu došlo k nežádoucí tvořivé činnosti při novelizaci komorového zákona v tom smyslu, že právnickými osobami by byli i neveterináři, mohl by tak třeba vzniknout řetězec „AAA VETERINÁŘI“. A podobně jako u řetězců lékáren by pak v každém větším obchodě byla pobočka – veterinární ordinace – kabinet, kde by tento právní veterinární subjekt zaměstnal ochotné absolventky – absolventy (a levně). Ti by pak nabízeli levné vakcinace a další lukrativní ošetření mazlíčků. Parkoviště tam jsou rozsáhlá, návštěvnost zajištěna. Takto zaměstnaná veterinární lékařka – lékař pak především bude plnit zájmy svého chlebodárce, zejména která léčiva, které fi rmy používat, nabízet…

A nezávislost při rozhodování o léčbě a svobodné postavení takové veterinární lékařky – lékaře bude kde ?

Prosím, dle mého soudu, tomu se vyhněme.

Hezké jaro a dobrou mysl přeje

 
Luboš Borkovec
Komora veterinárních lékařů České republiky