Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Luboš Hošek

  Úvodník

Krásné léto vám všem

Je radostné předat vám mnoho přátelských pozdravů z vrcholných orgánů naší komory. Život kolem pádí tryskem a za uplynulé jaro se udála kopa událostí, která by asi vystačila na dobu delší než pár měsíců.

Před nedávnem proběhlo včlenění mladých doktorů do našich řad poté, co absolvovali pětiletou nástupní praxi a prošli náročnými praktickými testy. Jako vždy jsme se pobavili při všech odborných disciplínách, možná nejvíce při disciplíně přímé horolezectví (tzv. rectoclimbing), zodpovědně nám přidělené ministerstvem škol.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnily všechny orgány komory, vážení examinátoři a děkani všech pěti fakult a společně jsme prožili vskutku radostné odpoledne.

Spoustu přátelské pohody jsme také prožili na ekonomické komisi, kde jsme museli řešit, co s přehršlí darů našich členů a jak je spravedlivě rozdělit. Velmi veselé bylo jednání povodňové podkomise, kdy jsme místo dříve obvyklého rozdávání nesplácených půjček řešili, jak rozdělit vše, co přinesla velká voda. Před dvaceti lety vybudovaný kanál mezi Dunajem a řekou Dyjí se vyplatil – povodňová vlna vyplavila vídeňskou univerzitu a kolegové ze Znojma tak přišli ke spoustě hodnotných přístrojů (ještě jsou k mání dva harmonizéry chování pro psy pouze za cenu vylovovacích sítí). Konečně došlo na spravedlnost a monarchie vrací to, co naloupila před 200 lety.

Nejradostnějším zážitkem bylo jako vždy zasedání představenstva. Díky nově instalovanému vyhlazovači mysli jsme prožili přátelské odpoledne plné radostných událostí. Jmenuji jen namátkou několik témat. Mladý kolega Kablík si vyžádal, abychom přiobjednali stan pro dalších tisíc kolegů, kteří se přihlásili na náš velkoasijský veterinární kongres, což jsme radostně odsouhlasili. Nestorka našich schůzí – teta Kapka – nás seznámila s pokračujícími přípravami semináře o ošetřování volně žijících ptáků. Laskavě jsme jí zatleskali (poslední volně žijící pták se utopil před 20 lety) a vrátili jí zpátky kyslíkovou masku.

Následovaly další šťastné body jednání v krásně vyzdobené síni plné květin a jantarových přívěsků na nábytku, nad jejichž původem jsme si marně lámali hlavu. Body jako evidence veřejných prací, organizace sportovních her a zvýšení pohřebného byly jako vždy projednávány v radostné atmosféře. Na závěr jednání nás všechny potěšily pozdravy mladé kolegyně Niky ze Suché Horky, která nám předala projevy lásky a duchovní radosti od své prababičky.

Na závěr jednání jsme jako vždy zpívali písně a radostně se rozešli, notebooky přeplněné úkoly na nadcházející podzim.

 
Krásné léto a slunce v duši vám přeje
Luboš-iang Hošek
V Brně 31. 6. 2073

P.S. K doplnění informací je fajn pročíst i zápisy z jednání vrcholných orgánů KVL z jara 2013. 1