Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Michal Vítek

  Časopis Zvěrokruh 9/2015
     Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

předpokládám, že když čtete tyto řádky, nepanuje již takové vedro jako nyní v srpnu. Jistě již většina z vás prožila různě dlouhé chvíle volna stylem, který je mu nejbližší. Faktem je, že málokdo se vydá trávit dovolenou způsobem, který je mu nepříjemný, i když si myslím, že přesun z letošních veder jižněji, ještě do většího pekla, už trochu masochismem zavání. Připomnělo mi to vyprávění jednoho známého, který se jednou vydal s rodinou trávit dovolenou na jeden z řeckých ostrovů, kde tehdy teploty přes den dosahovaly téměř k 45 °C. Jelikož Kamil není zrovna teplomil, přemýšlel, jak bez úhony přežít mimo klimatizovaný pokoj. Řešení bylo nakonec jednoduché. Stačilo si půjčit auto a trávit den v klimatizovaném voze na toulkách po ostrově. Děti klidně spaly a budily se jen při přechodu z auta do restaurace, či na rychlou prohlídku nějakého zajímavého místa. Tož, i tak to jde.

Nyní se ovšem blíží podzim a s ním sněm KVL ČR, který se letos bude konat v kraji pod Pálavou. Sama geografi cká poloha samozřejmě nezaručuje klidný a tvůrčí průběh jednání, leč vyloženě kontroverzní témata zatím nejsou na obzoru. Sídlo sekretariátu KVL ČR je vyřešeno, a vzhledem k dobrému prostorovému uspořádání, dostatku parkovacích míst, dopravní dosažitelnosti, a hlavně nevysokým nákladům na provoz předpokládám na dlouhou dobu. A propos, budova, která byla loni nabízena ke koupi, stále nemá nového majitele, což jasně hovoří o její „atraktivnosti“.

Ale kupředu. Ekonomická komise chystá na sněm nový řád – finanční řád. Nejedná se o nic převratného, především dojde ke sloučení stávajících norem, které se týkají financí a ekonomiky, do jedné, po vzoru jiných profesních komor. Budou v něm samozřejmě obsaženy i nějaké novinky. Zde bych zmínil mírnou změnu u čerpání finančních prostředků OS KVL ČR. Systém bude stejný, ale předsedové budou sestavovat rozpočet podle skutečných potřeb na činnost, nebude jakási nároková složka 500 Kč na člena. Tento způsob fi nancování okresů jsem ostatně ve fi nančních řádech jiných profesních komor nenašel. V žádném případě není cílem omezit činnost OS KVL , ale hlavně jde o co nejúčelnější využití peněz z KVL. Stává se totiž, že některé okresy se snaží vyčerpat finanční prostředky za každou cenu, tedy jednoduše řečeno, doklady jsou účetně v pořádku, nicméně těžko uvěřit (je to jen příklad), že 20 lidí projedlo za večer 50 000 Kč. Pro předsedy bude připraven formulář na rozpočet, nemusí mít tedy nikdo obavy z větší pracnosti.

Další novinka by měla být v oblasti sociálního fondu, ze kterého by byl vyplácen příspěvek nejen v případě úmrtí, ale i při ukončení činnosti. Smazal by se tím paradox, že když kolega zemře např. tři roky po ukončení členství, tak jako nečlenovi nelze pozůstalým tento příspěvek vyplatit. O tom však rozhodne až sněm, na který vás ještě jednou srdečně zvu.

Závěrem bych vás rád informoval o záměru uspořádat v roce 2017 reprezentační ples KVL ČR.

Konal by se 14. 1. 2017 v Praze na Žofíně, ale o tom, jestli ho uskutečníme, rozhodne až zájem vás, členů. Máte dosti času na rozhodování, k čemuž přidávám zásadní informace.

Cena lístku pro dvě osoby bude 5000–6000 Kč, předpokládaný dress code – black tie.

 
S přáním příjemného podzimu
Michal Vítek