Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

  Úvodník

XX. sněm KVL a solidní nejistota!

V minulém úvodníku kolega Hošek hravě a bystře rozjímal nad jistotami a nejistotami jara a našeho stavu. Zkusím na něj neumně navázat. Je příjemné se smířit s jistotou, že vše je nejisté. Jakmile to však člověk udělá, začne vidět, ne-li přímo zákonitosti, tak alespoň hromadu faktů, které jistotu, že vše je nejisté, začnou nahlodávat. A tak to jde pořád dokola. Vidíme to všude kolem sebe. Před volbami se objeví subjekt, který se prezentuje jako jiný, ale úplně jiný. Poctivý, nezkorumpovaný, mladý, voňavý a pak se dostavuje u mnoha lidí deziluze.

Subjekt je nepoctivý, zkorumpovaný a nevoňavý. Nevadí. Příště to bude jiné. Zase přijde… atp. To je solidní nejistota, anebo chcete-li nesolidní jistota. Prostě nebude žádné překvapení. Dá se z takového kruhu vybočit? Ale ano, dá! Jde jen o to spoléhat sám na sebe! Nemá cenu spoléhat na něčí pomoc a pak se zklamávat! Pokud od nikoho žádnou pomoc nečekám a naopak ještě svoji nabízím, tak mě nikdo nezklame! V tom je krása svobodného rozhodování. Ano, často jsme odkázáni na libovůli jiných, pohříchu mnohem méně zasvěcených do problému. Je na nás, zda se dokážeme argumentačně prosadit, zda si dokážeme sehnat podporu, jak umíme snášet porážky a jak dokážeme být taktičtí a velkorysí ve vítězství. Někdy se něco podaří, jindy ne. A proč to píšu? Protože se blíží sněm! Náš vrcholný orgán může dělat suverénní rozhodnutí. Nespoléhejte na to, že na sněm přijedou ti správní, kteří udělají ta správná rozhodnutí. Ten správný je každý z nás se svým hlasem.

Letošní, jubilejní již XX. sněm KVL ČR uspořádáme zase na Moravě. Sněm bude na rozdíl od loňského nevolebního, venkovského, poklidně probíhajícího uprostřed klidné, deštěm skrápěné krajiny přírodního parku Horní Berounka, opět volební a městský. V Přerově v hotelu Jana. Ano, sněm bude volební, neb ze zákona „volí sněm“, byť hlasování již proběhlo. V rámci meziorgánové diskuse při vyjasňování legislativních podmínek správnosti voleb mezi legislativní komisí, revizní komisí, volební komisí a čestnou radou, moderované naší advokátní kanceláří jsme se tak dolopotili k závěru, že tak by měly být volby průchodné. Mě osobně letošní účast kolegyň a kolegů na hlasování velmi mile překvapila. Zdvojnásobení počtu hlasů proti minulým volbám je pěkný výsledek. Převážně pozitivní ohlasy jsem zaznamenal i na elektronické volby. Mohu srovnat. Před deseti lety došlo na sekretariát 438 obálek s hlasovacími lístky. 27. 10. 2001 jsem jako předseda volební komise přednesl Zprávu volební komise, která už jen oznamovala výsledky voleb do orgánů KVL ČR a hlasováním sněm již jen potvrdil právoplatnost voleb. Pro bylo 220 hlasů, proti nebyl nikdo a dva hlasy se zdržely. Snad v budoucnu s počtem hlasů poroste i počet kandidátů. V tomto smyslu se budu muset nad sebou také sám zamyslet. Abych nedopadl jako kolega, který již před patnácti lety, 15. 11. 1996 napsal ve svém úvodníku: „Protože se mi podařilo splnit, co jsem si předsevzal, tj. být u novelizace předpisů KVL ČR, ale jsem i současně rozčarován z marných bojů, nehodlám již v příštím období kandidovat do žádného orgánu KVL ČR, pokud by to nebyla vůle více okresních sdružení.“ Inu, časy se mění a voda teče.

Pro pracovní část sněmu nejsou připravena na první pohled příliš kontroverzní témata. Změny v posuzování DKK jsou jistě významné, ale s běžným technologickým pokrokem vlastně logické a bylo je možné předvídat. Návrh novely profesního řádu pak jen kodifi kuje zavedenou rozumnou praxi a zpřesňuje již zavedená ustanovení. Někdy však první pohled může mást. Návrh na změnu příspěvkového a poplatkového řádu, pokud by se prosadil, by mohl komoru zcela zruinovat, anebo do budoucna zajistit neustálý růst členských příspěvků a zničit velmi dobrou fi nanční kondici komory obdobně jako ničí státní rozpočty neustále se zvyšující sociální výdaje.

V obecné rozpravě se mohou objevit nejrůznější témata. Například stále aktuální je problematika „čipování koní“. Odmítl jsem požadavek prokuristy Růžičky z Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., který požaduje, abych dal ve známost všem veterinárním lékařům, kteří budou čipovat koně, že tak mohou činit pouze pod dozorem zaměstnanců zmocněné obchodní společnosti. Označování koňovitých provádí společnost Equiservis konzulent, spol. s r. o. prostřednictvím svých „inspektorů“. Postoj a postup plemenářské ´akciovky´ a ´eseróčka´ je docela modelovým příkladem působení různých lobby na státní správu, konkrétně na MZe. Vždyť se jedná o normální obchodní společnosti, standardní organizace, které jsou založeny za účelem zisku. A takové se pak obrní nějakou vyhláškou, kterou si začasto sami napíší a na jejím základě si pak bezostyšně uzurpují monopol na dodávku své služby. V tomto případě, myslím, dokonce v rozporu se zákonem. Aspoň, že se podařilo vyřešit ketamin. Dost kolegů si může oddechnout.

Vážené kolegyně a kolegové, již tradičně bude mít náš sněm vedle pracovního jednání i společenskou část. Doprovodný program pro doprovodné osoby a jako novinku i dětský program. A ještě něco: Je jaro. Tak přijeďte!

 
Ondřej Rychlík