Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

  Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v minulém úvodníku nás všechny pozval Dr. Raška na XXI. sněm KVL ČR do Frymburku a pěkně popsal, jaké radosti můžeme očekávat v hotelu a v rámci doprovodného programu a rautů a samozřejmě také program jednání. Abych v tomto svém předsněmovním úvodníku měl co dodat, zkusím si trochu zafabulovat a nalákat vás všechny k účasti na jednání sněmu, který si někteří představují jako Milovy II.

Mnozí pamětníci si pamatují památné odvolávání členů představenstva na sněmu v Milovech, někteří si pamatují tehdejší pretendenty a pár kolegů možná i kolik peněz to Komoru nakonec stálo.

Ve funkci prezidenta vystoupím na XXI. sněmu již potřetí, někteří si velmi přejí, aby to bylo naposled. I kdybych si to bral osobně, nijak by mě to netrápilo, a já si to navíc osobně neberu. Nejsem ani tak domýšlivý, že bych si myslel: „Jde jim o mě!“ Nejde. Aspoň ne jen o mě. Jde o většinu v představenstvu, ale hlavně jde – světe div se – o peníze!

Ovšem, abych někoho zbytečně nenařkl a neurazil. Ono to je přeci jen trochu složitější a možná, že někteří z členů „stínového představenstva“ si ani neuvědomují, jak je s nimi manipulováno, někteří chtějí jen využít situace. Musím přiznat, manipulovat umí jeden pan doktor z RK skvěle. Také mně chvíli trvalo, než jsem si dal všechno dohromady. Začnu od začátku. Mezi představenstvem a RK v současném složení nepanovaly idylické vztahy nikdy. Názor legislativní komise a potažmo představenstva, že v cestovném je náhrada za „provolantovaný“ čas již obsažena, revizní komise nesdílí a k cestovnému ještě vyžaduje dalších 250 Kč za každou hodinu strávenou na cestě. Když k tomu ještě připočítám, že například paní kolegyně Načeradská jezdí z Prahy do Brna standardně čtyři hodiny tam a čtyři zpátky, kolega Matušina z Lysé nad Labem jakbysmet a paní předsedkyně komise se také nežinýruje, je na problém zaděláno.

Ale potud by ještě mohlo být všechno v pořádku. Jiný názor má představenstvo, jiný RK. Nechť rozhodne sněm! Jenže ono je to těžké chtít po členstvu na rovinu přiklepnutí nějakého přilepšení. A tak se začnou akcentovat jiné problémy. Například vážným a reálným problémem je houstnoucí dav absolventů, kteří vstupují do profese bez praktických zkušeností, „kazí“ ceny a komplikují život zavedeným praxím. Problém, který řeší představenstvo zdlouhavým a klopotným jednáním s naší alma mater. Pravda, zatím bez valného výsledku. Jako řešení je předložen návrh tomuto sněmu na rozšíření kvalifi – kačních podmínek pro absolventy o povinnou postgraduální praxi. Představenstvo se k návrhu vyjádřilo zamítavě, neboť je v rozporu se zákonem. Jednal jsem o věci s kolegy Grymem a Kučerou a dokonce jsme se dohodli, že Komora zaplatí i jiný právní názor, bude-li shledán relevantním, a vše vypadalo na celkem příkladný přístup k řešení problému. Ale jen vypadalo. Ve skutečnosti se problém stal pouze další vhodnou záminkou. Pučisté sháněli rozhořčené kolegy, aby mohli sestavit své „stínové představenstvo“, které má být na sněmu představeno a navoleno. Když to nepůjde, tak se aspoň odvolá část představenstva současného, doplní se náhradníky z minulých voleb a pojede se po novu! Že to je nezákonné? No, to mohlo být v Milovech asi také.

Kolega Kučera se již neozval, žádný odlišný právní rozbor nedodal. Asi už také tušil, jak se věci mají. Divil bych se, kdyby paní kolegyně Načeradská nekonzultovala takové věci doma se svým manželem, a letitý právník – ochotník Dr. Matušina, měl zajisté také vyjasněno. Členové, kteří navštěvují web, jistě zaregistrovali, jak se najednou silně zintenzivnila diskuse, dva články po letech půstu přišly snad v jeden den. Dr. Šprůček založil na webu několik diskusních vláken. Nápady stíhají nápady. Některé jsou třeba i s racionálním jádrem, jiné jsou někdy opravdu velmi bizarní. Například nápad povinné účasti na sněmu! V podtextu si každý může přečíst, že situace je díky neschopnému představentvu tíživá, ale naštěstí se najdou takoví, kteří to budou dělat lépe. Inu, slibem nezarmoutíš! To všechno by bylo dobře, kdyby se diskutovalo k věcem, které členstvo pálí, aby se našlo nejlepší řešení. Jenže celá ofenzíva byla jen dělostřelecká příprava. Chlapci a děvčata, co spolu mluví, si rozdělili úkoly. Čistější práce se ujali budovatelé nového týmu (kolegyně a kolegové Fialová, Grymová, Packová, Vranková, Falta, Grym, Kučera, Kukuč, Nytra, Staňa, Zajíček a někteří další), kteří pod záminkou prosazení povinné postgraduální praxe nahánějí kolegy, aby dorazili na sněm a podpořili věc hlasováním, neb ne každému je radno hned vyzradit, že jede podpořit dosazení pučistů do představenstva. Špinavé práce se obligátně neštítil kolega Matušina, který na mě v rámci palebné přípravy puče podal trestní oznámení na policii kvůli mému podpisu na dohodě o narovnání s fi rmou Sano, ačkoli byl sám přítomen, když představenstvo dohodu schválilo, a kolegyně Načeradská, která napsala rovnou udání na fi nanční úřad. Za to se někteří tak stydí, že raději zapírají, že by o tom vůbec věděli. Nechci být nespravedlivý, někdo snad opravdu nevěděl.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemá cenu si zastírat, že odlišné zájmy, či přinejmenším jiné priority, mají různé skupiny veterinárních lékařů naší Komory. Ale mnoho věcí je společného zájmu. Tak přijeďte, řekněte svůj názor a klidně nás odvolejte a rozhodněte. Ale nenechte s sebou manipulovat. Pučisté se nechtějí prodírat sítem voleb, nechtějí nejprve obhajovat své názory v OS. Chtějí se ujmout moci. Hned. Proč? Pro ideály? Někteří možná, ale touto formou si své vlastní ideály špiní. Realita je bohužel jiná! Je to pro 250 Kč/h prosezených v autě navíc!

Na setkání v Milovech, pardon, ve Frymburku 19. 5. 2012 se těší

 
Ondřej Rychlík