Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ondřej Rychlík

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve funkci prezidenta jsem pár dní a zkušenosti teprve začínám sbírat. Rád bych v tomto úvodníku poděkoval za podporu, které se mně dostalo, a vyznávám se, že ji beru jako závazek, a to závazek s velkou pokorou. Překvapilo mě, kolik kolegů se na mě najednou obrací s nejrůznějšími dotazy. Jako by předpokládali, že po zvolení prezidentem se stanu chytřejším, vzdělanějším, zkrátka někým jiným, lepším. Nevím, kde se to bere, ale nejvíc se děsím toho, že bych tomu nakonec začal sám věřit. Doufám, že jsem dostatečně odolný, zcela imunní proti záchvatu vlastní důležitosti není nakonec nikdo. Prosím všechny, již při prvních příznacích takového postižení, zakročte vůči mně. Musím přiznat, že na spoustu otázek, které mně kolegové dávají, i na otázky, které si kladu sám, nemohu popravdě odpovědět jinak než: „Nevím“. Nevím, jestli je dobré aktivně se snažit novelizovat zákon o Komoře, nevím jestli je lepší pořádat sněmy samostatně, či současně s jinými veterinárními akcemi atd. Na druhou stranu to, že nevím, či nejsem si jist a pochybuji, přiznám, stimuluje mě to, abych zjistil, abych věděl, abych hledal.

Stejně postupuji i v klinické praxi. Nedělá mně nejmenší potíže říct klientovi: „Nevím.“ Nevím. Zjistím. Nebo se o to aspoň pokusím. Jsem duší liberál, nijak jsem neustoupil od svých liberálních zásad a ani mě k tomu nikdo a nic nenutí. A to jak v životě občanském, tak profesním. Ano, jsem stále zastáncem nepovinného členství, volného vzdělávání atp. Nejsem však žádný revolucionář, plně respektuji zásady kolektivního rozhodování, demokratickou diskusi a vždy se snažím být loajální ke sboru, jehož jsem členem. Chci uvážlivě postupovat ve všech věcech, které ovlivňují život soukromých veterinárních lékařů, opatrně zvažovat všechny možné souvislosti a nedělat žádná ukvapená rozhodnutí a závěry. Rád budu spolupracovat se všemi partnery, s každou institucí i jednotlivci, kteří budou mít shodný, či obdobný cíl – zlepšovat život veterinárním lékařům. A když ne zlepšovat, tak alespoň neškodit. Tradičními partnery pro spolupráci jsou SVS ČR, naše alma mater, ostatní – zákonem dané profesní komory doma a samozřejmě profesní organizace veterinářů v zahraničí, zejména u sousedů. V těchto institucích je největší potenciál pro spolupráci a já prosím každého, kdo může, aby pomohl tento potenciál využít. Uvědomuji si, že ne vždy musí být naše zájmy shodné. Jistě budeme nadále narážet na různé kontroverze. Například s Českou lékárnickou komorou nás pojí mnoho společných i celospolečensky důležitých zájmů. Jistě se shodneme na nutnosti efektivního systému distribuce a výdeje léčiv, který bude chránit pacienty. Neshodneme se však třeba na účelnosti jednotného systému distribuce humánních a veterinárních léčiv. Úplně ve všem se nemůžeme shodnout s nikým. Kdyby tomu tak bylo, musela by naše Komora splynout s jinou institucí. Nemyslím si, že je špatné zachovat si autonomní postoj ve věcech, na které máme odlišný pohled a odlišné zájmy. Naopak, tam kde tomu tak je, autonomní stanovisko veřejně prezentovat, v jeho prospěch argumentovat a pokusit se jej obhájit. Nemá cenu si zastírat, že odlišné zájmy, či přinejmenším jiné priority mají různé skupiny veterinárních lékařů i uvnitř naší Komory. Typickým příkladem je „rozvírání nůžek“ mezi kolegyněmi a kolegy „malých“ a „velkých“ praxí. Pro prvně jmenované je např. vztah Komory a SVS bezvýznamnou záležitostí, která jejich životy ovlivňuje minimálně, pro druhé je velmi důležitý. Pro prvně jmenované je problematika vzdělávání alfou a omegou, pro druhé je jen jednou z důležitých agend.

Komora je docela pestré společenství lidí různých názorů. Různí kolegové mají různé zkušenosti, různé preference, a pravda, i různé předsudky. Představenstvo je, nebo by aspoň být mělo, reprezentantem této „různosti“. Na hodnocení – po prvním setkání – je samozřejmě ještě brzy, ale zdá se mně, že nacházet shodu se přeci jen bude dařit. Držte nám palce.

Zdraví

 
MVDr. Ondřej Rychlík