Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Pavel Raška

  Úvodník

Ten den, co vítr listí z města svál, …

(bratři Miki a Wabi Ryvolové, „Tereza“)

Před zasednutím k PC klaviatuře a při letmém pohledu z okna mi v hlavě vyskočila tato píseň, která mě začala provázet již obdobím „dlouhejch vandrů“ dospívajícího a lehce tápajícího mladíka, který si vybral svou profesní trať na SZTŠ – obor veterinářství v Kroměříži. V trochu marném úprku před nesvobodou a komunistickou demagogií jsme se pokoušeli alespoň tu a tam „vysídlit“ na několik dnů (někdy i jen hodin) do lesů a hvozdů, pryč od zbytečných příkazů, zákazů a deformování morálních hodnot. Zde se rozezněly i kytary těch muzikálně zdatnějších a produkcí hudby i slov nelibých cenzorskému uchu jsme si sounáležitě dopřávali své krátké pocity vzdoru, svobody i revolty.

Prakticky každodenní boj za délku vlasů a styl oblečení to vše pouze umocňoval. Po letech zvolna se opětovně rodící český „bigbít“ byl později prakticky úplně rozprášen a po cíleně zmanipulovaném tiskovém útoku v článku „Nová vlna se starým obsahem“ (časopis Tribuna 22. 3. 1983) se ti nekolaborující uchýlili do undergroundu. Jejich další různě konspirativně svolávaná vystoupení a happeningy byly i tak pod standardním dohledem STB a jejich pomahačů a často tak okořeněna tu veselými, onde smutně a bolestně končícími honičkami s příslušníky Veřejné bezpečnosti. Takže i písně trampské, folkové či tzv. protestsongy Karla Kryla, Jaroslava Hutky, Vlasty Třešňáka, Pepy Nose a mnoha jiných opět začaly rezonovat v uších i srdcích nás adolescentních a dospívajících. No a ono už to je třicet let !

Naše Komora se opět připravuje na další sněm, coby její nejvyšší orgán, tentokráte znovu po několika letech přesunutý do podzimních měsíců. Geneze této změny je asi všem členům zřejmá. Ano, s termínem konání zamíchalo loňské hektické „reformní hnutí“ v našich řadách s předčasnými volbami a následným mimořádným podzimním sněmem v Třebíči. Do jaké míry bylo účelné a efektivní, budou moci posoudit zejména přímí účastníci zasedání nejvyššího komorového orgánu. Zrcadlem budou jistě zejména předložené legislativní změny, které jsou opravdu po letech rozsáhlé, a samozřejmě také ekonomické ukazatele, které signalizují vysokou pravděpodobnost historicky druhého propadu rozpočtu Komory do červených čísel. I vzhledem k povšechnému, značně nepřehlednému politickému klimatu ve společnosti a dalšímu přimražení vztahů s institucemi ovlivňujícími bezprostředně naši profesi (MZe, SVS, VFU), se to v brzké budoucnosti tzv. na taneček nerýsuje. Nebude nás tedy ve vzájemném setkání rozehřívat sílící slunce a příjemné jarní barvy přírody, leč chladit předzimní klima s notnou dávkou šedi, spadaným listím a zachmuřenou krajinou. Snad i naše mysl tak bude chladnější, uvážlivější a smírná před blížící se zimní parciální hybernací. Bude totiž nutné i strpět očekávané změny po mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a sestavení nové vlády s předpokládaným personálním přeskupením na některých, pro nás potenciálně potřebných postech. Poté snad bude příležitost rozehrát novou partii s nově rozdanými kartami a možná i novými proti(spolu)hráči či partnery. Kdo však viděl mimo jiné i předvolební agitku žokeje Váni po neúspěšném dokončení letošní Velké pardubické, tak si asi dokáže představit, jak se může situace vyvinout.

Pro ty z vás, kteří nepropadají panice a chtějí se potkávat s vrstevníky profesními nebo věkovými je připraven XXII. Sněm KVL ČR. Po pěti letech vás je připraven přivítat ve svých opět modernizovaných a rozšířených prostorách: HOTEL JEZERKA u Sečské přehrady, ve dnech 29. 11. – 1. 12. 2013.

Jak jste již asi zaregistrovali v minulém čísle našeho periodika, tak program je poměrně standardní nejen co do pracovní náplně, ale i parapracovního dění. Domníváme se, že i tzv. kulatý stůl na téma lékové politiky s předpokládanou účastí kvalifi kovaných spíkrů v sobotním dopoledni by měl být přínosným každodenní praxi. V rámci úspor v rozpočtu je úhradově limitován počet doprovodných osob a pod kontrolou bude i vstup na raut. Memento výrazného přečerpání plánovaného rozpočtu z Frymburku bylo zřejmé a bylo jej nutno zohlednit. Dovolím si upozornit zde i na nutnost dodržet způsob pověření zastupováním na jednání, které je rovněž popsáno v přihlášce na sněm, jenž promítá dobrou zkušenost s touto specifi kací již na mimořádném sněmu v Třebíči, a proto se jej představenstvo rozhodlo uplatnit i pro tentokráte.

Takže za představenstvo KVL ČR, organizační výbor, i jménem hlavního motoru letošní akce Radky Vaňousové si vás dovoluji pozvat na poslední listopadový víkend do Seče a nezapomeňte tedy na včasné přihlášení či včasné pověření – tj. nejpozději do 15. 11. 2013. Ulehčíte tak práci všem organizátorům a přispějete k naději na zdárný průběh našeho setkání, aby se nám nenaplnila další slova z první sloky písně avizované v úvodu mého spisování.

… můj džíp se vracel, jako by se bál,
že asfaltový moře odliv má
a stáj, že svýho koně nepozná.

 
Buďte zdrávi Pavel Raška