Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Petr Matušina

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

asi každý z nás je občas postaven před nutnost srovnávat a ne vždy jsou to věci srovnatelné. V mém případě se taková příležitost naskytla začátkem dubna, kdy se v podstatě v jednom týdnu konaly dvě veterinární akce, a já se obou účastnil. Nejprve to bylo setkání v Brně nazvané honosně 3. středoevropský veterinární kongres.

Konal se na výstavišti v období výstav Animal Vetex, Techagro a Silva regina a pro zúčastněné bylo v rámci programu připraveno mnoho zajímavých témat. Přesto účast nebyla nijak oslnivá a protože jsem tuto akci absolvoval, mohu konstatovat, že se ani nedivím. Je totiž jen málo veterinářů, kteří si najdou dva dny čas na naslouchání suchým až nezáživným faktům, která navíc bez jasných závěrů nepřinesou žádný konkrétní dopad. Že se tu hodnotily zkušenosti z evropské současnosti jako podklad pro budoucnost? I když témata byla zvolena aktuálně z lékové politiky a z oblasti nákaz, je to zjevně pro většinu z nás opravdu nezáživné a nic neříkající. Zřejmě i proto bylo nutné účastníky opakovaně zvát.

Na konci téhož týdne se uskutečnila další veterinární akce – Vetfair v Hradci Králové. Jak všichni vědí, je to nejen setkání s výrobci, dovozci a distributory léčiv, krmiv a veterinárního vybavení. Také zde byl kromě více než stovky vystavovatelů pro lékaře i jejich pomocníky připraven bohatý odborný program. Přesný počet zúčastněných neznám, ale bylo jich rozhodně mnohem víc než v Brně. Možná je to delší tradicí této akce. Domnívám se však, že je to spíš přínosnějším programem. Pořádané semináře přinášejí konkrétní poznatky s jasnými a v praxi použitelnými závěry. Neboli, za přijatelné náklady odpovídající přínos. A protože i to je jeden ze způsobů vzdělávání, lze říct, že se opět ukázalo, že veterináři informace chtějí. Ano, chtějí, ale ne za každou cenu a musí jim to být dostatečně k přímému užitku. Pominula doba, kdy si mnozí pořadatelé mysleli, že na ceně ani hodnotě a využitelnosti předaných informací nezáleží, neboť veterináři si vydělávají dost a je možné je kdykoliv oškubat.

Ačkoliv obě akce byly velmi dobře organizačně zvládnuté, cítil jsem, že mají tentokrát i něco společného. Byla to formálnost až studenost. V Brně to bylo zřejmě způsobeno odtažitostí přednášejících a diskutujících od přímé praxe. V Hradci zase asi neustále se zvyšujícím počtem vystavovatelů na stejné ploše a ve vzduchu se vznášejícím napětím vyvolaným tlakem zemědělců na uvolnění distribuce léčiv.

Obě akce měly svůj smysl a teprve čas ukáže, jak velký přínos budou pro nás mít.

MVDr. Petr Matušina