Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Petr Matušina

Kolegyně a kolegové,

tento úvodník vznikl na základě dvou skutečností:

1) Představenstvo rozhodlo, že podnikne kroky k odbourání podnikatelských aktivit a prodá podíl ve společnosti NRZ s.r.o.

2) Ve stejný den, kdy byl členům představenstva rozesílán oficiální zápis z jednání, byla citace rozhodnutí zneužita firmou Altercan k rozeslání propagačních e-mailů.

Na tuto skutečnost jsem reagoval vysvětlujícím mailem poslaným asi 800 vet. lékařům, na které má Komora kontakt. Text byl následující:

“Vážený kolego, kolegyně! Reaguji na dopis rozesílaný firmou Altercan. Nemám bohužel kompletní adresář, a tak prosím o předání této informace dál.

Je velmi smutné, že máme mezi sebou (a zřejmě přímo v představenstvu) kolegy, kteří dříve než takzvaně oschne inkoust na zápisu z jednání představenstva, donáší informace lidem bojujícím proti nám.

Firma Altercan – paní Císařovská a možná i někteří další by si velmi přáli, abychom jako konkurence zmizeli, ale nebojte, se dokud do toho budu mít co mluvit, tak se to nestane.

Pro informaci všem: Představenstvo se rozhodlo neprovozovat obchodní aktivity, a proto chce zrušit nebo prodat svoji dceřinou firmu NRZ s.r.o. To neznamená, že by nechtělo zajišťovat nebo podporovat registraci čipů a pasů. Registr funguje a bude fungovat dál. Data nikam nezmizí, naopak se propojí s dalšími registry. Jestli se nás konkurence bojí, tak jen proto, že máme ze všech nejkompletnější informace.”

Velmi brzy přišly odpovědi a nemohu si odpustit, abych alespoň z některých necitoval.

Vážený kolego, pročetl jsem Váš nenápadný e-mail, dle mého názoru důležitý a závažný. I já jsem si všiml nekalých praktik vámi zmiňované firmy, která zneužívá dat proti nám veterinárním lékařům. Uvedu takový malý případ. Já veterinární lékař načipuji zvíře a zanesu majitele zvířete do registru, vyplním jeho e-mail pro případ ztráty zvířete, aby ho mohli případní nálezci kontaktovat. Jenže majitel registru firma “Registr s.r.o.”, po té co dostane jeho e-mailovou adresu, pošle mu obchodní nabídky na výrobky, které nemají s funkcí registru nic společného. Pak se divíme, když chceme prodat majiteli kulhajícího psa lék, že jej nechce. Prodala mu jej totiž před námi firma “Registr s.r.o.”.

Pane kolego, děkuji Vám za snahu udržet komorový registr. Využívám jej už z toho důvodu, že klient má registraci zvířete zdarma, bez závazku k výrobci čipu. Dopis od pí Císařovské mě taky dost zarazil. Překvapilo mě, kde vzala můj e-mail.

Dovoluji si k aktivitám firmy Altercan – pí Císařovské připojit vlastní neblahou zkušenost. Byla jsem jejich klientem. Ale pak na trh vstoupily další mikročipy, nakoupila jsem od firmy Noviko. Telefonní operátorka firmy Altercan proti mně poštvala mou klientku – jejich marketing se totiž zakládal na zjevných nepravdách. Inkognito jsem si vše telefonicky ověřila: jejich marketing je tvrdě agresivní. Sugerovali klientovi jedinou myšlenku: “Jen my jsme ti jediní správní, a když vám veterinář dá něco jiného, je blbec. Používejte naše produkty.” Když si firma Altercan neudržela veterináře jako své odběratele, přesvědčuje klienta o své pravdě, a ten pak svého veterináře donutí nakupovat u nich. Veterináři by takhle nekorektně se chovající firmu neměli podporovat.

Reakce kolegů mne velmi potěšily. Vysvětlení principů registrace čipů a pasů bude předmětem tzv. komorových seminářů – viz kalendárium. Nyní jen opakuji, že registrace čipovaných zvířat a vydaných pasů funguje a bude fungovat. Registrace prováděná on-line zůstává zdarma a případný poplatek, který si od chovatele vyberete, je váš. Registrace pomocí poštovního posílání formulářů je od 1. 1. 2006 zpoplatňována. Do registru se můžete připojit na www.petpas.sk, nebo www.petpas.com, nebo stále přes www.vetkom.cz a odkaz NRZ.

Údaje v plném rozsahu z našeho veterinárního registru jsou přístupné jen nám veterinářům na základě přiděleného osobního hesla. Chovatel si může kdykoliv ověřit registraci zvířete (nikoliv svých osobních údajů) pomocí kolonky “vyhledávání v jiných databázích – veřejná část”. Zde je také umožněno vyhledávání v databázi firmy Mariavet (dohodu o propojení s dalším registrem chci uzavřít v nejbližší době po vyjasnění technických parametrů). Registrace u nás neznamená, že si majitel nemůže zvíře zaregistrovat kdekoliv jinde, třeba i v Tramtárii.

Výše uvedené platí bez ohledu na skutečnost, kdo bude majitelem NRZ s.r.o., neboť vlastnictví firmy a provozování nějaké činnosti jsou dvě odlišné skutečnosti, které spolu nesouvisejí.

MVDr. Petr Matušina