Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Petr Matušina

Vážení čtenáři,
v poslední době jsem pro sebe porovnával dvě akce – sněm KVL ČR a volby do krajských zastupitelstev a Senátu. Říkáte si, co mají společného? Odpověď zní: „účast, vždyť ta tvoří a mění dějiny“. Krajských voleb se sice účastnilo hezkých 40 % voličů, nicméně vzhledem k výsledkům by zajisté bylo zajímavé znát demografickou studii.

Ze zákona o Komoře veterinárních lékařů a vnitřních předpisů vyplývá, že všichni členové mají právo účastnit se sněmu a na něm svým hlasováním rozhodovat. Jenže z přibližně 2800 členů Komory tohoto práva využilo pouze 101 kolegů!!! Průměrný věk účastníků byl 54 let a jednotlivé věkové kategorie byly zastoupeny takto: do 30 let – 7 účastníků, 30 až 40 let – 5 účastníků, 50 až 60 let –74 účastníků, nad 60 let – 15 účastníků. To, že z celkového počtu zúčastněných bylo 12 % kolegů mladších 40 let, by bylo povzbudivé jen tehdy, pokud by to v absolutním čísle neznamenalo pouhých 12 účastníků. Jako členové představenstva se někteří z nás setkáváme s telefonáty kolegů žádajících o radu a pomoc. Avšak pokud po vyslyšení nářků přidáme i doporučení: „přijeď na sněm, kandiduj do orgánů Komory, neboli začni něco dělat nejen pro druhé, ale hlavně pro svoji budoucnost“, dostaneme vždy odpověď: „Na to nemám čas.“

Myslíte si, že ti, co to dělají dnes, nemají nic na práci? Ale kdeže, pouze si pro budoucnost nás všech a naší profese čas udělali. Stále slyšíme nářky na zhoršování podmínek ve veterinární profesi, ale kdo se bude za ty lepší podmínky či alespoň udržení těch současných bít, až i ti poslední mohykáni řeknou, že na to již nemají čas, anebo prostě ze scény zmizí? Myslí si snad dnešní mladí kolegové, že se bez Komory obejdou a budou se mít líp, protože z živnostenského úřadu na ně nebude vidět? Tak to je úvaha nikoliv úsměvná ale spíš stejně smutná, jako myslet si, že se budeme mít lépe při přebarvení mapy České republiky v krajských volbách na jakoukoliv, ale pouze jednu jedinou barvu. Také nás, veterinární lékaře čeká v příštím roce volba do orgánů Komory. Nechť je výše uvedená statistika účasti na sněmu i výsledky krajských voleb mementem především pro mladší kolegy. Nezbavujte se zodpovědnosti a zamyslete se všichni již dnes, koho chcete vidět ve vedení Komory. Nebojte se začít s úvahami o vhodných kandidátech u sebe samých. Oslovte potenciální kandidáty a aktivně se zapojte do komorové činnosti. Komora není jen placení poplatků, ale je především vyjádřením naší pozice ve společnosti, takže starejme se o ni, je naše! A hlavně si všichni uvědomme, že i když nevyužijeme svého práva zúčastnit se činnosti, nic tím nezměníme a pouze předáváme pravomoc třeba i jen tomu jednomu procentu (a podle účasti na sněmu se k tomuto číslu hodně přibližujeme) členů, aby právoplatně rozhodli o nás a za nás.

Opravdu to chcete? Skutečně vaše neúčast znamenala souhlas s nadsázkou pronaseným výrokem kolegy Bernardyho, že „členové svou neúčastí vlastně vyjadřují důvěru v představenstvo, které pracuje dobře“?

MVDr. Petr Matušina