Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Petra Šinová

  Časopis Zvěrokruh 2/2019
     Úvodník


Vážené kolegyně a kolegové,

byla jsem pověřena napsat tento měsíc úvodní slova.

Předně bych chtěla poděkovat za vaši přízeň, díky které jsem se dostala do představenstva Komory veterinárních lékařů. Budu se snažit vaši důvěru nezklamat.

Dovolila bych se trochu zamyslet nad nynější situací ve společnosti. Postavení veterinárního lékaře v dnešní době není vůbec jednoduché. Prestiž, kterou měla naše krásná, ale náročná profese v minulosti, je dávno pryč. Nastala hektická internetová doba. Obraz zvířete jako společníka se změnil na pokřivené přirovnání zvířete k dítěti, které psi a kočky mnohdy nahrazují. Na nás jsou pak kladeny čím dál větší nároky nejen po odborné stránce. Jednání s klienty bývá ztíženo silnými emocemi, terapeutickými postupy od Dr. Googla a „dobrými“ radami k nezaplacení z diskusních fór.

Množí se také oficiální stížnosti na, práci byť dobře odvedenou. Po „americku“ se posuzuje citová újma a do toho všeho stupňující se byrokratická zátěž. Volného času ubývá. Kolegialita se změnila v konkurenční boj. Možná nejen to jsou důvody, proč nefunguje setkávání veterinářů ani na úrovni okresních sdružení. Informovanost o činnosti komory je nižší a také účast u voleb odráží zájem členské základny o KVL. Při tom Komora má zákonem dané povinnost prosazovat zájmy své členské základny, což se moc nedaří. Měli bychom se pokusit zvýšit opět PR veterinárního řemesla. Nejen vystupováním Komory ale také naší každodenní precizní prací. Měli bychom se setkávat, probírat palčivá témata a navrhovat řešení problémů. V členské základně se také rodí velmi dobré nápady. Jedním z nich je Petice veterinárních lékařů protestující proti novelizaci zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, její realizace a předání na půdě Poslanecké sněmovny (PS) do rukou předsedkyně Petičního výboru PS, která byla zároveň členkou Zemědělského výboru PS. Za touto peticí stáli naši kolegové z různých regionů, a to řadoví členové Komory veterinárních lékařů ČR. Vznik a realizace této petice je ukázkou toho, jakou sílu má kolegialita, pokud se zrodí dobrá myšlenka. Tímto bych ráda poděkovala. MVDr. Polákovi, MVDr. Kucharovičovi, MVDr. Kučerovi, MVDr. Nytrovi a MVDr. Faltovi, kteří byli v petičním výboru, dále pak celé řadě kolegů, kteří zprostředkovávali kontakty a schůzky s politiky. Všem bych chtěla i po tak dlouhé době vyjádřit dík.

Takovým iniciativám a dobrým nápadům bych ráda vyšla vstříc.

Petra Šinová