Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radka Vaňousová

  Úvodník

Vážení kolegové a kolegyně,

se začínajícím školním rokem skončilo příjemné a letos obzvláště teplé léto a příroda se zakabonila společně se školáky, kterým znovu začali školní povinnosti. Špatné počasí s nimi soucítí, aby jim nebylo líto, že místo dnů strávených u vody teď tráví čas ve školních lavicích. Ačkoliv nám už od školních povinností dávno odzvonilo, vzpomínky se vrací spolu s našimi dětmi, které tím právě procházejí.

Vzdělávání nás jako veterinární lékaře provází po celý život. Už dávno všichni víme, že znalosti, které jsme si odnesli ze školních lavic, zdaleka nestačí, jsou jako dveře, před kterými netrpělivě přešlapujeme a teprve hledáme klíč, jímž budeme moci odemknout a vstoupit do světa léčení zvířat.

Někdo je připraven za dva, někdo za tři, někdo za pět let ( někdo nikdy) po absolutoriu, závisí to na vlastním nasazení a veterinářích, kteří nás po tu dobu provází a učí. Nikdo není schopen vyjít z univerzity a okamžitě začít samostatně léčit, jak se nám snaží vsugerovat zástupci univerzity. Pokud je jeden z našich principů etiky neškodit, pak jsem přesvědčená, že je to dokonce neetické.

Všichni vnímáme ten rozdíl. Bohužel, co je etické, není snadné legálně ukotvit a vymáhat.

Téma postgraduálních praxí hýbe veterinární společností již delší dobu a velmi intenzivně déle než rok. Ačkoli legislativní komise na tomto poli odvedla obrovský kus práce, jak postgraduální praxe zlegalizovat, návrhy řešení sice má, ale jejich realizace je běh na dlouhou trať.

Studenti často vstupují na univerzitu plni ideálů a představ, které mají ke skutečnosti hodně daleko. Rozčarování přichází až při hledání prvního zaměstnání. V současné době pracuje mediální komise ve spolupráci s PR agenturou na odkrytí růžového obláčku kolem studia veterinární medicíny. Články, které již vyšly, si můžete přečíst na komorových webových stránkách. Abychom získali další informace o problémech, se kterými se setkávají absolventi vstupující do praxe, a zároveň druhý pohled veterinárního lékaře, který zaměstnává absolventy, připravili jsme pro vás na stránkách komory anketu. Anketa je anonymní a je ve veřejné části tak, aby se k ní mohli dostat i veterináři – nečlenové KVL ČR.

Pokud se zajímáte o komorově žhavá témata, pak vás srdečně zvu na kulatý stůl, který se bude konat 30. 11. 2013 v dopoledních hodinách před sněmem a hosté budou mluvit o tématech vzdělávání veterinárních lékařů – postgraduální vzdělávání, novelizace směrnice EU 36/2005, antimikrobiální léky – situace post Rosbach, a lobování na národní úrovni. Na tento kulatý stůl a náš sněm přijal pozvání Dr. Christophe Buhot – prezident Evropské veterinární federace .

 
Na setkání na Seči se těší
Radka Vaňousová