Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Radovan Opršal

  Časopis Zvěrokruh 10/2014
     Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v době, kdy se vám dostane do rukou tento článek, již budou v běhu letošní volby do nejvyšších orgánů KVL ČR. Při této příležitosti bych rád nahlédl z několika úhlů na právě probíhající volební akt.

Všichni pravděpodobně víte, že letošní volby, tak jako již ve dvou předchozích obdobích, probíhají v rovině elektronické a korespondenční. Rozhodnout se pro jednu z nabízených variant se můžete podle ranní nálady, světového názoru, stupně počítačové gramotnosti, doporučení od kolegů nebo nařízení manžela či manželky, ale podstatné bude jediné – zúčastnit se. Stejně jako v občanském životě považuji volební akt nejen za nezadatelné voličovo právo, ale svým způsobem i za voličovu povinnost, stejně tak uvažuji i v životě profesním.

Nevolit a schovávat se za řeči o tom, že můj hlas nemá stejně cenu, že si to ti nahoře stejně nějak rozhodnou, že je všechno pořád na nic a k ničemu, protože nás státní mašinerie nakonec převálcuje, mě naplňuje znechucením. Není to tak. Zkuste extrapolovat svoji pozici praktiků, kteří si tvrdě vydělávají chléb vezdejší a hájí si pozice v profesním rybníce (či občas bažině) na úroveň o jeden level vyšší. Vždyť i Komora se musí snažit a ohánět, aby si udržela něco svého ne již v relativně poklidném rybníčku členské základny, ale v celospolečenském politickém moři, kde se žralok střídá s kosatkou a Havaj je bohužel v nedohlednu. Takže volte, volte a volte, jedno jakým způsobem, ale vyšlete svůj názor do světa.

A nyní k průběhu obou volebních cestiček

  • Pro použití elektronické varianty je klíčové speciální přístupové volební heslo, které obdržíte ve volební zásilce. Další postup již odhalíte postupným proklikáváním se odkazem Volby na našich komorových stránkách. Vzhledem k intenzivním pracím na vylepšení celého elektronického volebního systému se zde můžete setkat s několika drobnostmi, na které jste z minula nebyli zvyklí. První z nich je automatické odpojení od systému, pokud určitou dobu nevykazujete žádnou aktivitu. Je to pojistka proti tomu, aby například v případě opuštění PC nemohl provést volbu někdo nepovolaný z vašeho počítače tzv. vám za zády. Po provedení volby dostanete ještě možnost vytisknout či uložit si volební lístek tak, jak jste ji odeslali. Dalších ověřovacích, pojistných a zálohovacích kroků probíhá takové množství, že bychom museli opustit naši veterinární půdu a požádat autory SW o rozbor, nejlépe na stránkách specializovaného časopisu.

  • Co se týče korespondenční volby, velmi prosím, abyste postupovali co nejjednodušeji a nechali se vést přesně návodem, který máte v záhlaví každého volebního lístku. Lépe než popis toho, co je zapotřebí udělat, doufám poslouží výčet těch nejhrubějších chyb, se kterými jsme se v minulých volbách opakovaně setkávali a které byly příčinou automatického vyřazování volebních zásilek jako neplatných:

    – Volební zásilka přijde zpět na KVL v jiné obálce než v té, kterou jste obdrželi jako odpovědní

    – Odpovědní obálka obsahuje jinou než volební obálku, obsahuje více volebních obálek, volební obálky nejsou zalepeny, případně volební lístky nejsou vloženy do volební obálky, ale jsou volně ve zpětné odpovědní zásilce.

    – Volební/odpovědní obálka obsahuje více sad volebních lístků

Věřte prosím, že jakékoliv zdánlivé „ulehčování“ práce volební komisi – odeslání zásilek za manžele veterináře v jedné obálce (aby to Komoru tolik nestálo…), vložení více sad do obálky (ať si to vyndají najednou), nezalepení obálek (vždyť to musí otevírat perořízkem), pošlu to ve vlastní obálce (abych nebyl vidět jako předtištěný odesilatel), všechny tyto případy vedou k vyřazení odpovědní zásilky či obálky ze skrutinia, a tím i k ochuzení a oslabení vašeho sešikovaného volebního hlaholu. A čím více chybných zásilek nám pošlete, tím víc práce a administrativy nám naložíte – toť jen závěrečná poznámky z hlediska vlastní pohodlnosti. Celá naše sčítací práce se samozřejmě odehrává na půdě Komory pod celodenním bedlivým notářským dohledem a veškeré doručené obálky a hlasy (i vyřazené) jsou archivovány nejméně do proběhnutí dalších voleb za dva roky.

Doufám, že vás tato „univerzální předvolební agitka“ příliš nenudila, těším se na hojnou volební účast a těším se na viděnou s mnohými z vás již za pár týdnů na sněmu KVL ČR v Táboře

 
Radovan Opršal
Předseda VoK