Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Ľubica Nečasová

  Úvodník

Milé kolegyně a kolegové,

v době, kdy píšu tyto řádky, pomalu končí léto. V České republice se schyluje k předčasným volbám.

Události posledních měsíců opět ukázaly, že naše demokracie ještě nedozrála. To, co se děje v nejvyšších patrech naší politické scény, je zrcadlením stavu celé společnosti.

Změny, po kterých voláme, přicházejí hodně pomalu anebo vůbec.

Na posledním sněmu KVL vyjádřili členové vůli opětovně zavést povinnou praxi pro absolventy. Legislativní komise a další členové představenstva odvedli v tomto směru velký kus práce. Ukazuje se však, že stávající legislativa neumožňuje zavedení praxí tak, jak to fungovalo v minulosti. Byl vypracován alternativní návrh, s kterým zase nesouhlasí část členů představenstva. Dosáhnout takového stavu, aby byli spokojeni všichni, zkrátka není možné (ach, ta demokracie!).

Nejsme jedinou profesí, která se potýká s „nadprodukcí“ absolventů. V jiných oborech navíc došlo k tomu, že vznikly soukromé vysoké školy. Zatímco trh práce je zejména v humanitních oborech obsazen, chybí absolventi technických směrů. Zřejmě nastal čas, kdy se budou muset rodiče a studenti při výběru školy rozhodovat i s ohledem na to, zda se po absolvování uplatní a uživí. A zda se jim vrátí čas i peníze, které investovali do studia. Argument, že každý by měl mít možnost vystudovat to, co si sám zvolí, má pořád svojí váhu. Ovšem ne všichni jsou potom ochotni přijmout skutečnost, že vysokoškolský diplom už není zárukou dobrého uplatnění na trhu práce.

Systém státního vysokého školství pokračuje v zavedených kolejích a naděje na změnu je v nedohlednu. Snížení počtu přijímaných studentů není v zájmu škol. Zavedení školného, které by mohlo situaci částečně vyřešit, je politicky neprůchodné.

Další hrozbou pro naši profesi je připravovaná směrnice EU o zákazu prodeje antibiotik. Nikdo z nás si asi nedokáže (a nechce) představit, že od roku 2015 nebude moct svým zákazníkům prodat žádné antibiotikum. Místo toho bychom majitele zvířat měli posílat do lékárny s receptem. Zvlášť u malozvířetníků je jasné, že by se tímto opatřením naopak zvýšila spotřeba i nadužívání antibiotik. V Bruselu však mají jasno… I v tomto směru vyvíjí KVL veškeré aktivity směrující k tomu, aby k zákazu nedošlo. Pokud se tak přesto stane, budeme se snažit vzniklou situaci vyřešit tak, aby se to členů Komory dotklo co nejméně.

Pozitivní zprávou je blížící se termín světového kongresu v Praze. Mnozí naši členové už využili možnosti registrace za zvýhodněných podmínek.

Nezbývá než doufat, že změny k lepšímu přijdou, i když pomaleji, než jsme očekávali.

 
Všem přeji hezký podzim.
Ľubica Nečasová