Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Václav Hrabal

  Časopis Zvěrokruh 4/2018
     Úvodník


Vážené kolegyně vážení kolegové,

jak se říká, dva roky utekly jako voda, ovšem v tekutém skupenství, a další důležité volby, po prezidentských, se blíží. Byl jsem vyzván, abych k tomuto tolik očekávanému aktu napsal pár slov z titulu předsedy volební komise. Dobře si vzpomínám, jak můj předchůdce, bohužel již zesnulý, Radovan Opršal, vždy říkal „Mám napsat úvodník k volbám, tak si otevřu sedmičku rosé ať se veseleji píše“. Částečně následuji jeho odkaz, na stole ovšem nemám růžové víno, ale Ryzlink vlašský, snad to pomůže.

Způsob voleb, technické provedení i časový harmonogram, byl podrobně popsán ve Zvěrokruhu č. 3, v zápise volební komise ze dne 17. 1. 2018.

Na dodržování jednotlivých termínů k volbám budou členové upozorněni jak ve Zvěrokruhu, tak na webových stránkách www.vetkom.cz a prostřednictvím komorových novinek. Vzhledem k tomu, že představenstvo na naše doporučení, rozhodlo o hlasování pouze korespondenčním způsobem, předpokládám, že odpadnou i různá podezření o možném ovlivnění voleb. Tady na tomto místě mně dovolte krátké zamyšlení. Každé volby v minulosti provázely různé nepodložené pochybnosti o regulérnosti. Pochopitelně se ozývají vždy z tábora nezvolených a jejich voličů, což je logické. Jakékoliv ovlivnění korespondenčních voleb za dvě období, kdy jsem byl členem VoK, odmítám. To, že některým vadí v orgánech KVL ČR tzv. dinosauři, podle mě není v manipulaci s hlasy, ale z docela prostých důvodů. Počet kandidátů do ČR a RK se téměř rovná množství jejich členů, u představenstva bývá sice počet kandidátů vyšší, ale nových zájemců, kteří by byli veřejně známí, není mnoho.

O problému kandidatury do orgánů KVL ČR se dosti podrobně rozepsal v minulém čísle Zvěrokruhu Karel Daniel, čímž mi trochu ulehčil práci. Zmíním ovšem druhý důležitý aspekt. Voliči, ti rozhodují. Počet voličů se téměř nemění, nedosahuje ani 20 %. Dá se předpokládat, že se jedná zhruba o stejnou skupinu členů, není tedy třeba hledat konspirativní teorie. Na webových stránkách KVL ČR se na diskuzi o tomto fenoménu ostatně zmiňuje kolega Grym.

Za celou volební komisi mohu říct: „Nebuďte znechuceni přemírou voleb, které vás v tomto roce ještě čekají, a věnujte pozornost hlavně volbám do orgánům KVL ČR.“

Za volební komisi vám všem přeji hodně klidných a pohodových dnů.

Václav Hrabal
Předseda VoK

Komora veterinárních lékařů České republiky