Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

Časopis Zvěrokruh 12/2014
Úvodník

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Úvodem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří mi svým hlasem dali důvěru a zvolili mne na další dva roky do představenstva Komory. I nadále se chci věnovat práci v mediální komisi. Věřím, že Vaši důvěru nezklamu.

Již tradičně píšu úvodník do posledního čísla Zvěrokruhu v roce. Většinou jsem se věnoval mediální oblasti. Dnes bych se však chtěl zastavit u dění v Komoře obecně. V letošním roce, ale i v minulém, Komora zápasí s rozpočtem. Dostáváme se do červených čísel, tzn. že hospodaříme s dluhem. Nelíbí se mi to! Kladu si otázku, jak by asi dopadla má rodina, kdyby takto hospodařila.

Přeci mohu utratit jen tolik, kolik si vydělám. Jinak ujídám z koláče svým potomkům a dostávám je do existenčních problémů. A v Komoře je to přeci to samé. Mohu utratit jen tolik, kolik vyberu na členských příspěvcích, případně s financemi z vedlejších zdrojů, které jsou ovšem omezené. Komora není výdělečná organizace, proto jsou nám vybrané členské příspěvky svěřeny a podle toho bychom se k nim měli chovat. Jednoznačně neseme odpovědnost před členskou základnou za jejich spravování a hospodaření s nimi. V minulosti jsme dokázali, že to jde hospodařit dokonce s úsporou a nahospodařit i rezervu.

V loňském roce jsme vyměnili PR agenturu. Po velmi krátké době jsme ale museli její služby utlumit, zredukovat a v první polovině letošního roku spolupráci ukončit. Její fi nanční nároky byly neadekvátní službě, kterou nám odváděla. Tedy ušetřili jsme v rozpočtu asi půl milionu korun. Bohužel, ty spolkne další agentura, s kterou jsme v polovině roku navázali spolupráci a která nám má pomoci při prosazování novelizace komorového zákona.

Další černou dírou pro komorové fi nance je proplácení finančních požitků za náhradu času stráveného prací pro KVL. Dohady o způsobu proplácení těchto náhrad nebraly konce a trvaly několik let. Byly jablkem sváru mezi členy orgánů Komory. Jasno do problému vnesla až ekonomka ing. Jedličková-Hrdličková. Ta, po mnohých konzultacích s kompetentními orgány, uvedla vše na pravou míru. Co naplat, pro Komoru tento způsob proplácení přinesl další náklady na odvodech, sociálních a zdravotních. Nelehký úkol pro nového prezidenta a představenstvo do budoucna.

Neměli bychom ale zapomenout ani na infl aci koruny, která také nezanedbatelně zdražuje provoz Komory. Jak z toho ven. Existují pouze dvě možnosti. Buď zavést přísnou restrikci a absolutní rozpočtovou kázeň, omezit počet členů v komisích a frekvenci jednání orgánů Komory, zefektivnit práci komisí a podobně. Nebo zvýšit členské příspěvky. Je třeba říci, že se nezvedaly více než deset let. Tato druhá varianta byla ale z jednání sněmu, který proběhl 22. 11. 2014 v Táboře, stažena a neprojednávala se. Příspěvky tedy zůstávají na původní výši a zbývá nám varianta první – restrikce. Jsem optimista a věřím, že se s tím popasujeme.

Dalším problémem, kterým se Komora, tedy představenstvo, musí nadále zabývat, je sídlo sekretariátu Komory. Jak jistě většina z vás ví, dostali jsme výpověď z VFÚ a do konce roku máme opustit dosud užívané prostory. Rozhodnutí orgánů KVL koupit nemovitost pro tyto účely ale sněm v Táboře neodsouhlasil. Jsme tedy nuceni nadále přežívat v pronájmu. Účastníci sněmu snad nebyli proti koupi nemovitosti, pouze jsme je nepřesvědčili, že vybraný dům je ten správný a odpovídající. Bohužel stotisícová kauce složená Komorou na tento dům propadne.

Další ožehavé téma – novelizace zákona o KVL, která je připravovaná legislativní komisí po celé minulé volební období, a kníž proběhla mnohá jednání bývalého prezidenta, viceprezidenta a zástupců LK s ministerstvem zemědělství, předsedou zemědělského výboru Parlamentu, SVS a dalšími. Jednání probíhala zpočátku příznivě pro nás, do doby, než se do jednání vložili zástupci chovatelů. Pak došlo k obratu a počáteční náklonnost a vůle vyjít nám vstříc se u politiků a úředníků jaksi vytratila. Bohužel, chovatelé získávají navrch. Jde jim hlavně o možnost zaměstnávat veterinární lékaře a o aplikaci léčiv. Nové představenstvo se bude muset shodnout, jak nastalou situaci řešit a neztratit dosavadní pozice. Jinak sbohem, svobodné povolání!

Jistě je ještě mnoho témat, o kterých by se dalo psát, ale myslím, že výše uvedená postačují. Z mého pohledu se jedná o ta nejdůležitější a nejožehavější.

Dovolte mi, abych na závěr popřál jménem svým i jménem členů mediální komise všem čtenářům, kteří dočetli až sem, ale i těm, kteří to nezvládli, šťastné a veselé prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, rodinné pohody a dostatek práce – zaplacené, v roce 2015.

Vladimír Rejnek