Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

  Časopis Zvěrokruh 12/2015
     Úvodník

Vážené kolegyně a kolegové,

rok s rokem se sešel a je tu opět prosinec, první zimní měsíc. Měsíc Mikuláše a čerta, měsíc vánočních stromečků a dárků pro nejbližší. Pro někoho měsíc plný práce, shánění dárků, či vánočního shonu, pro jiného měsíc pohody, klidu a míru. Ale pozor, tento klid a pohoda by mohly rychle vzít za své. Díky teroristickým šílencům a fanatikům, kteří nemají úctu k lidskému životu, kulturním a společenským hodnotám evropské společnosti. Společnosti, která se k davům běženců chovala tolerantně až soucitně, prozatím. Přejme si proto, aby tomuto běsnění byla co nejdříve přetnuta pupeční šňůra a ono urychleně a zcela zhynulo.

Jenom tak se budeme moci v klidu a pohodě, bez obav o své blízké, věnovat svým rodinám, přátelům, zálibám a práci.

Zhruba 2,5 milionu let se díky evoluci vyvíjí rod Homo z primitivního tvora v tvora, který se povýšeně nazývá pánem tvorstva. Asi nelze předpokládat, že se vědcům zabývající se touto problematikou podaří přesně určit okamžik, kdy si některý z našich praprapředků uvědomil, že ač není vybaven mohutnou muskulaturou či dlouhými zuby, ostrými drápy nebo jinými obrannými nebo útočnými orgány, má nad okolní přírodou, živou i neživou, podstatnou výhodu. Je to mozek, který mu umožňuje abstraktně myslet a pragmaticky uvažovat. Tímto se dostávám k samotnému problému a hlavnímu tématu tohoto úvodníku. PETICE! A to hned PETICE dvě!

Po zatím pozastavené novelizaci zákona o Komoře veterinárních lékařů přišla na řadu novelizace veterinárního zákona z pera Státní veterinární správy ČR. Tato novelizace, některými svými paragrafy, vyvolala nespokojenost a nesouhlas ve veterinární obci. Vznikl petiční výbor (kolegové Kučera, Kucharovič, Nytra, Falta a Polák), který stál u zrodu petice, ve které se vyjadřuje zásadní nesouhlas s některými novelizovanými paragrafy. Petice, nazveme ji číslo 1, byla zveřejněna 1. října letošního roku a ústy kolegy Poláka prezentována 7. listopadu na XXIV. sněmu Komory v Mikulově. Je určena pouze pro veterinární lékaře, členy i nečleny Komory a podle slov členů petičního výboru má za cíl vyburcovat veterinární stav. V Mikulově došlo ke vzácné shodě petentů, účastníků sněmu i představenstva Komory a diskuse k dané problematice probíhala velice kultivovaně a věcně. Požadavky vycházející z petice, doplněné o připomínky představenstva byly schváleny sněmem a naleznete je v plném znění v usnesení sněmu, které je uveřejněno v tomto čísle Zvěrokruhu.

Současně byl na sněmu prezentován, ústy prezidenta Komory Dr. Daniela, názor představenstva, že by měla vzniknout petice číslo 2. Tato petice se nazývá Petice proti umožnění týrání zvířat a proti umožnění neodpovědného zacházení s léky pro zvířata. Jedná se o petici, která má za cíl shromáždit minimálně 10 000 podpisů z řad nejen veterinárních lékařů, ale především veřejnosti sympatizující s danou problematikou, tak aby byla projednávaná petičním výborem Poslanecké sněmovny a byla naším dalším argumentem v připomínkování zákona o veterinární péči. Obě petice jsou uveřejněny v tomto čísle časopisu a na webových stránkách Komory. Prosím, seznamte se s nimi…

Proto se obracím na vás, kolegyně a kolegové, sežeňme maximálně možný počet podpisů pod tuto petici. Obraťme se na své rodinné příslušníky, přátele, klienty a přesvědčme je k podpisu. Je to věcí každého z nás, člena Komory, kdy máme možnost pomoci naší společné věci a snaze. Jedná se totiž o naši profesní budoucnost.

Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřál šťastné a veselé prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví, rodinné pohody a dostatek platících klientů v roce 2016.

 
Vladimír Rejnek