Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

  Časopis Zvěrokruh 12/2018
     Úvodník


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

právě držíte v ruce poslední číslo 25. ročníku stavovského časopisu Zvěrokruh. Jako každý rok, tak i letos, se chci s vámi podělit o několik myšlenek, které se mi z posledního komorového dění honí hlavou.

Rád bych se vrátil k průběhu posledního sněmu, který jako XXVII. proběhl v sobotu 17. listopadu 2018 v Darovanském Dvoře nedaleko Plzně. Byl to sněm volební. Sněm, který svojí volbou potvrdil proběhlé korespondenční hlasování do orgánů Komory. Volby do komorových orgánů, to jest představenstva, revizní komise i čestné rady, se konají každé dva roky.

Je alarmující, že v členské základně, která čítá kolem 4000 členů, je tak malý zájem kandidovat. Pro ilustraci: do šestnáctičlenného představenstva byl počet kandidátů 21, k obměně došlo u čtyř členů. Revizní komise je sedmičlenná, kandidátů bylo 12 a obměna proběhla pouze u jednoho člena. Do devítičlenné čestné rady kandidovalo deset členů, obměna nenastala žádná. Zaráží mě tak malý zájem členů Komory kandidovat. Při pohledu do sálu při jednání sněmu to nakonec potvrdila i mizivá účast mladší generace. Přece jenom by si mladší kolegyně a kolegové měli uvědomit, že jde především o jejich budoucnost. Udržet si svou profesní komoru, a potažmo svoji svobodu povolání.

Jsem přesvědčen, že letošní sněm byl i jedním s nejnižší účastí. Podle mandátové komise bylo zaregistrováno 116 členů a něco přes 160 hlasů. Jedinou potěšující zprávou je počet hlasujících při volbách. Hlasování se zúčastnilo více než 800 kolegyň a kolegů, což představuje zhruba pětinu základny a přibližně stejný počet jako při minulých volbách. Kladně lze hodnotit i průběh jednání po celý sněm. Klidný, bez emocí, hádek a ve svižném tempu. Snad jenom pokles hlasujících po obědě nelze hodnotit kladně. Spojuji si to s odjezdem některých členů, místem sněmování a nabídkou doprovodného programu pro doprovodné osoby. Ale to si už musí každý zamést před svým prahem.

V neděli 25. 11. 2018 se sešlo nově zvolené představenstvo, aby ze svého středu zvolilo nového prezidenta a viceprezidenta a rozdělilo se do jednotlivých pracovních komisí. Na pozici prezidenta se hlásili dva kandidáti, a to MVDr. Radka Vaňousová a MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. Hlasování dopadlo 10 : 6 pro kolegyni R. Vaňousovou. Máme tedy novou prezidentku. Na funkci viceprezidenta se přihlásili opět dva kolegové: MVDr. Karel Daniel a MVDr. Martin Grym. V hlasování uspěl poměrem hlasů 9 : 7 kolega K. Daniel.

Popřejme tedy všem zvoleným do orgánů KVL ČR, prezidentce i viceprezidentovi hodně štěstí, zdraví a sil při jejich práci a jednání ve prospěch nás všech.

Závěrem mého krátkého editorialu bych vám všem chtěl popřát šťastné a veselé prožití svátků vánočních, bohatou nadílku pod stromečkem a hodně štěstí, zdraví a spokojených klientů v roce 2019.

Vladimír Rejnek

Komora veterinárních lékařů České republiky