Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přichází opět vánoční čas a konec roku 2006. Budeme bilancovat a hodnotit úspěchy či neúspěchy minulého roku, doladíme účetnictví a naplánujeme aktivity pro rok nový.

V předešlém čísle Zvěrokruhu jste se mohli dočíst, že nám XV. sněm uložil nadále pokračovat ve vydávání Zvěrokruhu jako měsíčníku, a to jak v podobě dosavadní, tedy tištěné, tak i v podobě elektronické, kterou jsme prostřednictvím kolegy Rychlíka začali realizovat v září letošního roku.

Dále sněm rozhodl, že by se měl změnit způsob edice Zvěrokruhu. Na vysvětlenou: dosud byl náš měsíčník KVL ČR plně v režii Komory, která vystupovala jako vydavatel, ale i jako nakladatel. Nyní by se Komora měla zbavit funkce nakladatele, vydavatelem samozřejmě zůstane. V době, kdy píši tento úvodník, docházejí na sekretariát KVL nabídky zájemců o nakladatelství Zvěrokruhu. O novém nakladateli rozhodne představenstvo s největší pravděpodobností na své prosincovém sezení. K rozhodnutí, předložit sněmu takový návrh, nás vedl fakt, že časopis se v minulém období opakovaně dostal do značného ekonomického propadu. V rozpočtu na letošní rok se po minulých zkušenostech počítalo se ztrátou zhruba 700 000,-Kč. Sněm se k novému kroku rozhodl i přes to, že po ekonomickém vyhodnocení nákladů na vydávání Zvěrokruhu vyplynulo, že se redakční radě společně s paní Dostálovou podařilo tuto ztrátu snížit asi na polovinu. Přesto, nebo možná spíš právě proto, se domníváme, že rozhodnutí sněmu je správné. Je lepší, když riziko nese profesionální organizace, která se takovouto činností zabývá. Komora si ponechá právo dodávat do časopisu obsah, reklama bude v režii nakladatele. Dík nejednotnosti představenstva musel rozhodnout až sněm, a proto by měla tato změna proběhnout až během roku 2007 a ne od začátku, jak jsme navrhovali.

Na sněmu jsem vás rovněž informoval, že připravujeme Almanach KVL ČR k 15. výročí založení Komory. V poslední době se však přípravné práce zastavily. Protože se mezi některými členy představenstva rozvinula velká diskuse o způsobu prezentace některých příspěvků. Nejsou totiž jednotní v názoru, zda má Almanach shrnovat fakta, nebo i komentáře a názory hodnotící, či dokonce konfrontační. Redakční rada, která stojí společně s paní Janou Novosadovou za přípravou materiálu, je přesvědčena, že v Almanachu by měly být příspěvky nekonfliktní, neosočující, neobviňující, ale pouze shrnující fakta. Domníváme se, že k prezentaci názorových střetů je dostatek místa na webových stránkách v diskusním fóru, a ve zvláštních a zajímavých případech na stránkách Zvěrokruhu. Ještě na vysvětlenou, proč 15. výročí. Čas běží rychle a za pět let se budou materiály velice těžce shánět, mohou se ztratit, a ti, kteří u zrodu Komory stáli, nemusejí být vždy v dosahu.

Závěrem bych vás jménem redakční rady chtěl vyzvat k užší spolupráci. Nabízejte příspěvky do stavovského časopisu, váš zájem všechny potěší. Získávat informace o činnosti OS KVL, či o vašich zkušenostech a zážitcích, je bez vaší pomoci velmi obtížné. Zvěrokruh však vaše zkušenosti jednoznačně potřebuje.

Na konec bych vám, čtenářům Zvěrokruhu a všem spolupracovníkům chtěl jménem redakční rady popřát hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce 2007.

MVDr. Vladimír Rejnek