Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr.Vladimír Rejnek

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

čas neúprosně běží a každému ukrajuje ze života stejný díl, ať se nám to líbí nebo ne. Říkám to proto, že už je tu opět doba vánoční, kdy se chápu tužky a píši úvodník do posledního, prosincového čísla Zvěrokruhu. Prosinec je pro mne měsícem narozeninovým, měsícem honů, ale především měsícem vánočním. Vím, že ne všichni mají vánoční svátky v oblibě. Pro někoho jsou to svátky plné shonu, shánění dárků, stromečku, pečení, vaření a úklidu. Pro mě jsou to svátky pohody, klidu a jakéhosi uvolnění a lenošení, které trávím, pokud nemám službu, společně s rodinou, vnoučaty, s knihou či u televize koukáním na pěknou pohádku.

Na druhou stranu pro nás, členy redakční rady (RR), je prosinec měsícem, kdy intenzivně přemýšlíme a vymýšlíme jak dál. Co ve Zvěrokruhu inovovat a co vylepšovat v roce příštím. Jak bude vypadat obálka, vnitřní dělení, co přidat, aby Vás upoutal. Tak jako v minulých letech, i letos, nejpozději však v lednu, obdrží každý člen KVL ČR nástěnný a plánovací kalendář.

Loni jste k tomu dostali i hudební CD a letos si RR dovolila, ve spolupráci s firmami, které měly zájem se zúčastnit a sponzorovat, podarovat každého člena Komory malým kapesním diářem. Učinili jsme tak i přes to, že jsme nenašli pochopení u členů představenstva. Proto v diáři budete marně hledat logo Komory.

S uspokojením musím konstatovat, že jste se v letošním roce, po třech letech slibování dočkali inovovaných webových stránek, byť zatím stále jako „polotovaru“. Doufám, že kolega Rychlík zajistí co nejdříve jejich doladění k naší plné spokojenosti a vynaložené finanční prostředky nás nebudou mrzet. Váš názor či zkušenost s webovými stránkami rádi přivítáme.

Uvnitř představenstva nadále přetrvává rozdílný názor na vydávání Zvěrokruhu. Jsou kolegové, kteří si myslí, že by byl dostačující časopis jenom v elektronické podobě, dále kolegové, kteří jsou přesvědčeni, že by stačilo, aby vycházel jako čtvrtletník a pak ti, k nimž patřím i já, kteří zastávají názor, aby zůstal jako měsíčník. Účastníci podzimního sněmu na Seči si opětovně odhlasovali Zvěrokruh jako tištěný měsíčník. Zastávám názor, že je ještě značný počet členů KVL, kteří si raději vezmou časopis do ruky a přečtou si ho, než aby si sedli k jeho čtení k počítači. I měsíční periodicitu vnímám vzhledem k aktuálnosti některých publikovaných zpráv a článků kladně. Což nakonec jasně dokládá reakce na novinový článek bývalé redaktorky Zvěrokruhu MVDr.Pavly Hobstové: „Ohrožují veterináři potraviny“, který jsme byli schopni zařadit do časopisu opravdu na poslední chvíli. Nedovedu si představit, jak bychom aktuálnosti docílili u čtvrtletníku. Namítnete, že to je možné prostřednictvím webu. A jsme opět u toho, používají všichni členové Komory PC? Na sněmu jsem se dokonce od jednoho kolegy dozvěděl, že PC nevlastní. Proto si myslím, že i v budoucnu bychom měli informace poskytovat souběžně, tedy tištěnou i elektronickou formou. Jsem přesvědčen, že členové Komory, kteří platí nemalé členské příspěvky, na to mají plné právo.

Závěrem bych Vám chtěl jménem představenstva Komory, jménem RR i jménem svým popřát pěkné a klidné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, štěstí a pracovních úspěchů v roce 2009.

 
MVDr.Vladimír Rejnek