Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je po XVIII. sněmu KVL ČR, který proběhl v překrásném historickém městě Tábor, v pěkném hotelu Dvořák. Myslím, že Ti, kteří přijeli včetně rodinných příslušníků, neprohloupili a mají na co vzpomínat. V době, kdy jsme schůzovali a sněmovali, probíhala v samotném centru města Táborská setkání – 25. výročí partnerství měst Tábor – Kostnice. Večer v hotelu bylo pořádáno gastronomické družební setkání kuchařů hotelu s kuchaři z Kostnice a Večer německé kuchyně. Z tohoto důvodu jsme museli sněmovat rychleji a poté se prostorově mírně uskrovnit. Ale to jsem odbočil.

Celkově se sněmu zúčastnilo 128 kolegů s průměrným věkem 50 let. Procentuální zastoupení věkových kategorií bylo následující

do 30 let 7 účastníků 5,5 %
30 – 40 let 14 účastníků 11,0 %
40 – 50 let 34 účastníků 26,5 %
50 – 60 let 57 účastníků 44,5 %
nad 60 let 16 účastníků 12,5 %

Táborský sněm po bouřlivé diskusi rozhodl, že korespondenční volby jsou platné, a tak mohou nově zvolení kolegové a kolegyně začít pracovat v představenstvu, revizní komisi a čestné radě. Tentokrát však jejich volební období nebude dvouleté, ale zkrácené zhruba o půl roku, protože loňský sněm na Seči rozhodl přesunout konání sněmů z podzimu na jarní měsíce. Možná jste zaznamenali, že už letošní sněm se nekonal v říjnu jako obvykle, ale už v září, a ten příští bude již v květnu, možná dubnu. Jak jsem se už zmínil, došlo volbami k větším, či menším změnám ve složení v orgánech Komory. V představenstvu se vyměnilo pět členů, protože někteří bývalí členové již nekandidovali nebo byli zvoleni do jiných orgánů nebo prostě nebyli zvoleni. Proč to zmiňuji. Z celé redakční rady (RR) jsem zůstal sám jako kůl v plotě. I když zpočátku předpokládám určitou míru pomoci dnes už bývalých členů RR, je jasné, že nová redakční rada bude muset pořádně zabrat, nebo využít profesionálního redaktora, aby se podařilo „v rámci možností“ udržet vzhled a kvalitu Zvěrokruhu. Protože vím, o čem píši, chci Vás tímto požádat o shovívavost vůči nové RR, nebude to mít jednoduché. Přejme si proto, aby rychle nastoupila do rozjetého vlaku a úspěšně se chopila práce tak, aby Zvěrokruh nadále vycházel v termínu, tedy kolem 10. dne každého měsíce a pokud možno v nesnížené kvalitě.

Jako bývalý předseda mediální komise Vás jak na sněmu, tak i prostřednictvím Zvěrokruhu chci opakovaně požádat o spolupráci při tvorbě Zvěrokruhu. Věřte, že svými příspěvky (články, zprávami z jednání OS KVL, fotografiemi či kresbami) hodně pomůžete nové RR. V době, kdy píši tento úvodník, se ještě nesešlo nové představenstvo, aby zvolilo nového prezidenta a viceprezidenta, a není známo, jak se členové představenstva rozdělí do pracovních komisí. Takže toto číslo ještě tvoří a současně se s Vámi loučí stará RR ve složení MVDr.: Kyllar, Matušina, Rejnek, Součková. Budeme se snažit ještě do tohoto čísla, bude-li to technicky, ale hlavně časově možné, dostat výsledky prezidentské volby, i když se nové představenstvo k tomuto aktu sejde až 30. 9. 2009. Takže držme jim palce, ať dobře zvolí a ať se jim práce daří od samého začátku, a to nejen členům RR, ale všem orgánům KVL ČR.

 
MVDr. Vladimír Rejnek