Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně a kolegové,

myslím, že nadešla doba, kdy bych se měl chopit pera a napsat několik řádek do Zvěrokruhu. Většinou jsem tak činil koncem roku, případně začátkem nového roku. Tentokrát jsem své psaní záměrně posunul až do letošního března. Vedlo mne k tomu hned několik důvodů.

V prvé řadě se loňskými volbami podstatně změnilo složení nového představenstva, a tím i redakční rady (RR). Řady RR opustila kolegyně Jana Součková a kolegové Petr Matušina a Vladimír Kyllar. Je třeba říci, že zmínění kolegové, zejména Součková a Matušina, se velkou měrou podíleli na vlastní tvůrčí a redaktorské práci na Zvěrokruhu. Zcela upřímně přiznávám, že jsem měl značné obavy, jak budeme v novém složení RR zvládat přípravu dalších čísel Zvěrokruhu, jak zajistíme plynulost vydávání a udržíme léty práce dosaženou kvalitu časopisu.

Mé obavy, zdá se, byly liché. I když musím přiznat, že lednové číslo, mám na mysli hlavně titulní stranu, se zrovna moc nepovedlo. Nová kolegyně Radka Vaňousová vcelku rychle a s přehledem naskočila do rozjetého rychlíku vezoucího Zvěrokruh a myslím, že zdárně pokračuje v práci za kolegyni Součkovou. Sestavu doplnili staronoví členové představenstva, ale i RR, kolegové Karel Daniel a Jan Bernardy. Díky prvně jmenovanému se daří zcela bezproblémově zachovat kontinuitu tvorby Zvěrokruhu, a to jak posledních číslech roku 2009, která byla vydávána ve stávající grafické úpravě, tak i čísla letošního roku, již s novou grafikou. Musím otevřeně říci, že se velmi dobře ujal práce po kolegovi Matušinovi.

Druhým palčivým problémem byla grafická úprava Zvěrokruhu. Vzhledem ke změně složení RR, která se dala po volbách očekávat, jsem po dohodě s nakladatelem, Ing. Sedláčkem z Profi Pressu, který pro nás doposud grafiku dělal, přistoupil pouze na mírnou úpravu grafiky Zvěrokruhu pro rok 2010. Na popud prezidenta MVDr. Rychlíka i můj byl přizván do RR k tvorbě Zvěrokruhu i zástupce PR agentury, která pracuje pro mediální potřeby Komory, p. Stehno. Ten se o stávajícím Zvěrokruhu vyjádřil velice pochvalně, ale s připomínkou, že si myslí, že už není v silách naší amatérské RR dále časopis redakčně, graficky i obsahově zlepšovat. Navrhl tedy provést daleko větší a radikálnější změny v redakčním zpracování, grafické úpravě i obsahu Zvěrokruhu. Přiznám se, že jsem z počátku diskuse, nebyl takovým radikálním změnám moc nakloněn. Ale po čase a po zvážení všech pro a proti jsem na to přistoupil. Přičemž jeden z hlavních argumentů pro byl, vždyť Euro PR jsou přeci profesionálové a bude to jedna z činností, která z jejich strany bude jasně viditelná.

Předpokládám, že většina z vás zaznamenala změny, které náš komorový časopis od lednového čísla prodělal. A doufám, že ještě postupně prodělá. Je jenom na vás, čtenářích, aby jste hodnotili, připomínkovali, kritizovali, chválili, ale také se zapojili svými příspěvky k tvorbě našeho stavovského periodika. Závěrem bych se vám chtěl omluvit za dost nepovedené lednové číslo Zvěrokruhu, mám na mysli hlavně titulní stránku. Vše jsme společně s grafičkou nakladatele připravili a odsouhlasili. Bohužel se ale stalo, že od Nového roku začal nakladatel, Profi Press, spolupracovat s novou tiskárnou, která dle mého neodvedla stoprocentní práci. Takovouto informaci jsem obdržel od zástupkyně nakladatele s příslibem, že se to nebude již opakovat. Prosím ještě jednou za pochopení.

 
MVDr. Vladimír Rejnek