Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v každém čísle Zvěrokruhu se na tomto místě setkáváte se zamyšlením některého z členů představenstva. Redakční rada postupně oslovuje jeho členy a dává jim možnost, aby se s Vámi podělili o své dojmy, poznatky, připomínky a názory ze svého působení ve vrcholném orgánu Komory. Protože se jedná v letošním roce o dvanácté číslo Zvěrokruhu, dovolil jsem se chopit pera a jako každý rok zrekapitulovat minulé roky. Tak, jak jsem je vnímal z pozice předsedy mediální komise.

Ponechám stranou práci jednotlivých komisí představenstva a zaměřím se na činnost mediální komise, která se velice úzce prolíná s prací redakční rady. Za celou, pomalu osmiletou, dobu mého působení ve vedení mediální komise jsem zaznamenal očividné změny v tvorbě a vydávání Zvěrokruhu. Díky kolegovi Stolařovi se z Časopisu Komory veterinárních lékařů stal Zvěrokruh (název Zvěrokruh máme zaregistrovaný), což se také začalo projevovat na titulních stránkách, kdy jsme se z počátku snažili striktně držet jednotlivých znamení zvěrokruhu.

Později jsme zvolili témata odpovídající ročnímu období. Používali jsme vesměs fotografie z vlastních zdrojů, nejprve fauny, posléze flóry. Až jsme se nakonec v letošním roce dostali ve spolupráci s PR agenturou k reprodukcím starých mistrů. S touto tematikou bychom chtěli pokračovat i v roce 2011.

Zamyslím-li se na způsobu vydávání časopisu, bylo to jako na houpačce. V začátcích mého působení byla edice vyloženě v režii Komory. Stoupající prodělek nás donutil přehodnotit způsob vydávání, a proto jsme ho postoupili firmě Amaprit, která byla vybraná ze šesti uchazečů. Po změně složení představenstva, ale i vlivem klesající úrovně Zvěrokruhu si Komora opětovně převzala režii edice pod svá křídla, aby se po nějaké době opět vrátila k již jednou použitému způsobu vydávání. Vybrána byla firma Profi Press, opět z několika zájemců. Abyste rozuměli, když jsme vydávali Zvěrokruh ve své režii, měli jsme příjmy z uveřejněných reklam, ale museli jsme platit redaktora, grafika, tiskárnu, distribuci, a s tím spojené ostatní náklady. A naopak, ponecháme-li vše nakladateli, Komora hradí jenom náklady na redakční radu, které hradila vždy, a v dnešní době i honoráře autorům. V letošním roce, jak jsem se už zmínil, jsme do tvorby Zvěrokruhu zapojili i PR agenturu, kterou si Komora platí pro svou vnitřní i vnější medializaci. Přes počáteční zádrhele a nedostatky se spolupráce stabilizovala, což se pozitivně odrazilo na kvalitě grafické, obsahové i redakční. Nakonec to můžete posoudit sami.

K vlastnímu vnitřnímu uspořádání, či dělení Zvěrokruhu, bych chtěl říci, že nepředpokládáme větších změn. Naším cílem je, aby byl Zvěrokruh AKTUÁLNÍ, aby Vás pravdivě informoval o dění v Komoře, abyste si mohli přečíst informace, které použijete pro vlastní praxi, abyste se poučili ze skutečných případů, které kolega Matušina dovedně upravuje pro soudničku, abyste se dozvěděli potřebné informace o daních od Ing. Elise. Nečekejte, že se v časopise budou objevovat vysoce odborné příspěvky, nejsme Veterinářství ani Veterinární lékař, či jiné odborné periodikum. Veterinární problematika bude okrajová, spíše informativní. Určitě ale chceme pokračovat s články z veterinární historie. Jen pro Vaši informaci, Zvěrokruh je jedním z mála, ne-li samojediný časopis, ve kterém se publikují příspěvky z historie veterinářství. Samozřejmě nebudou chybět kalendária, společenská rubrika a pokračovat budeme i v představování členů jednotlivých orgánů Komory. Stále je připraveno místo i pro Vaše příspěvky. Snažíme se dát prostor i kolegům, kteří umí nakreslit vtipný orázek.

Nedá mi, abych se ještě nezmínil o problematice, která zhruba před 3–5 lety byla velmi aktuální, a to, zda Zvěrokruh vydávat, či ne. A když vydávat, zda v elektronické podobě, nebo tištěný, zda měsíčník nebo čtvrtletník. Tento problém rozhodl sněm konaný na Seči: Zvěrokruh jako tištěný i elektronický měsíčník. Tisk se nám daří, bohužel elektronicky jsme zatím schopni Zvěrokruh pouze „oklopit“ na vebové stránky Komory. K tomuto ožehavému problému se vyjádřila i PR agentura, která jednoznačně podporuje obě varianty.

Než skončím své povídání, chci Vás požádat, abyste se stali součástí autorského kolektivu a přispěli i Vy svou troškou do mlýna a obohatili Zvěrokruh svými příspěvky. Věřte, že Vás nepřeplatíme, ale rádi uveřejníme.

Závěrem Vám všem čtenářům, členům Komory i Vašim rodinám chci popřát pohodové svátky vánoční, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a hodně spokojených platících klientů v roce 2011.

 

MVDr. Vladimír Rejnek,
předseda MK