Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

  Úvodník

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

čas letí a je tu opět poslední měsíc roku, doba, kdy můžeme bilancovat končící rok a kdy si můžeme plánovat a přijímat nová předsevzetí pro rok příští. Je to i čas, kdy se pravidelně chápu pera a snažím se zrekapitulovat činnost mediální komise (MK), potažmo redakční rady (RR) v letošním roce a seznámit vás s případnými chystanými změnami, úpravami či novinkami. Věřte, že téměř na každé RR se snažíme přijít s něčím novým.

O všech nápadech a podnětech přemýšlíme a diskutujeme, takže některé změny, byť drobné, které se narodí, při zběžném prolistování Zvěrokruhu třeba ani nezaregistrujete. To vše se děje za vydatného přispění Euro PR agentury, bez které bychom nebyli schopni přivést Zvěrokruh do dnešní podoby.

Vrátím se k tomu, co chystáme. Jste-li čtenáři Zvěrokruhu, tak víte, že již téměř dva roky se na titulní straně setkáváte s reprodukcemi starých mistrů. Tato grafi ka titulní strany nás v RR velmi zaujala a natolik se nám líbí, že jsme se shodli ji s drobnými úpravami používat i pro příští ročník. A zdalipak si uvědomujete, že už to bude ročník s číslem 19? Ty tam jsou doby, kdy časopis Komory chodil ve formátu A5, černobílý, na papíru nevalné kvality, bez obrázků a fotografi í a jestli se dobře pamatuji, tak nesešitý. Přečetl jsem ho jedním dechem, protože v té době bylo informací o Komoře málo a my jsme na ně čekali. Ale dost nostalgie.

Vnitřní uspořádání Zvěrokruhu. Ani v této oblasti nechystáme výrazné změny, i když je nám PR agenturou doporučováno, že v dnešní době je systematické členění na jednotlivé kapitoly (úvodník, z činnosti Komory, pro praxi, info, zprávy, výzvy, seriál, kalendárium a společenská rubrika) překonané. Radí, abychom jednotlivé články umístili nahodile, tedy aby neměly v časopise své pravidelné místo. Odůvodnění je prosté. Ćtenář při hledání toho svého, toho, co jej zajímá, je nucen prolistovat celý časopis. My zatím zůstaneme u dosavadního členění. Slůvko zatím jsem ale použil úmyslně.

Předpokládám, že jste zaznamenali změnu v oblasti daňového poradenství. Už nám neposkytuje své rady Ing. Elis, který se načas odmlčí, ale ujala se toho fi rma ZADA, která vám v listopadovém čísle dokonce poskytla slevový kupón na své služby. Fa ZADA pojala své příspěvky v jiném duchu, spíše publikováním svých skutečných případů, což jistě není na škodu. V letošním roce se od února změnil autor soudniček, kolega Matušina v lednovém čísle skončil a na jeho místo nastoupila kolegyně Radka Vaňousová. Radka je autorkou nejen psaného textu, ale i doprovodných ilustrací. Jak se jí podařilo nahradit předešlého autora, nejlépe posoudíte sami. Jistě neuniklo vaší pozornosti, že přibyly dva nové příspěvky, které se pravidelně objevují ve Zvěrokruhu. Tím prvním je: Zeptali jsme se za vás, který obstarává PR agentura, a tím druhým je: …letem veterinárním světem, o jehož náplň se stará kolega Daniel, který ho plní překlady zahraničních materiálů.

Jistě by se dalo psát o každé kapitole Zvěrokruhu, ale to by asi nemělo smysl a není to ani mým záměrem. Chci vás ještě upozornit na příspěvek naší pojišťovací makléřky paní Zdeňky Hanelové, který najdete v tomto čísle. Opět „a včas“ nás upozorňuje na naši zákonnou povinnost pojistit se (do 25. 2. 2012). V prosinci obdržíte společně se Zvěrokruhem i nástěnný kalendář, který byl vydán k příležitosti konání světového veterinárního kongresu v roce 2013 v Praze. Je to kalendář menšího formátu, než jste zvyklí, a je na roky 2012 a 2013. V měsíci lednu pak budou přibaleny ke Zvěrokruhu velký nástěnný plánovací kalendář a malý plánovací kalendář, které již tradičně zajišťuje fi rma Prion kolegy Hanzálka, jemuž tímto děkuji.

Ještě mi zbývá zmínit se o webových stránkách Komory. Protože jsme (MK) s úrovní stránek nebyli ani trochu spokojeni, dali jsme si za úkol je ve spolupráci se všemi zainteresovanými (firma Drosera jako autor stránek, správce stránek pan Kozák a samozřejmě MK) zlepšit. Už s podzimem loňského roku, ale hlavně v roce letošním, se kolegyně Radka Vaňousová, která byla pověřená MK, pustila do nelehkého a hlavně časově náročného boje. Společně s výše jmenovanými, ale převážně s firmou Drosera předělat webové stránky Komory k naší spokojenosti. Vím, že se najdou kritici, kteří by to zvládli lépe, ale my jsme rádi alespoň za současný stav. Protože jsem měl možnost být u toho a byl jsem Radkou velmi dobře informován, musím říci, že boj to byl lítý! A za to Radce patří velké poděkování. Dnes už „jenom“ řešíme možnost a formu inzerce a samozřejmě i ceník inzerce.

Už vás déle nebudu nudit, a proto vám všem, kolegyním a kolegům, čtenářům Zvěrokruhu, ale i vašim rodinným příslušníkům a v neposlední řadě i vašim spokojeným platícím klientům přeji šťastné, veselé a v pohodě prožité svátky vánoční, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2012.

 
Vladimír Rejnek