Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Vladimír Rejnek

Vážené kolegyně, vážení kolegové

přehoupli jsme se do roku 2008 a opět nás čeká poprat se se všemi poplatky a daňovým přiznáním. Nevím jak vy, ale já toto období a tuto činnost zrovna nemusím. Až budete číst tento úvodník, měli byste už mít zaplacené přinejmenším pojištění. Ne proto, že byste to ke čtení úvodníku potřebovali, ale být pojištěn nám ukládá přímo zákon a podle požadavku pojišťovny mělo být zaplaceno do 27. 1. 2008.

Kdo tak neučinil, může se dostat do nepříjemných problémů. Každý z nás může pojištění jednou potřebovat, vím to z vlastní zkušenosti a využil jsem ho ke své i klientově spokojenosti. Připomínám, že do konce února bychom měli také zaplatit členské komorové příspěvky. Ani tuto povinnost z nás nikdo nesejme. Jak správně platby provést jste si mohli přečíst ve Zvěrokruhu a navíc jste v lednovém čísle obdrželi složenku, která také může posloužit jako doklad pro finanční úřad.

V krátkosti bych se chtěl zmínit také o Zvěrokruhu. Samozřejmě jste zaznamenali, že od loňského června došlo ke změně nakladatele, kdy firmu Amaprint z Třebíče vystřídala společnost Profi Press z Prahy. Jak už jsme psali, pro nás, redakční radu, přibyla práce navíc a to práce redaktora. Je to činnost, o kterou jsme se nemuseli dříve starat a museli jsme se jí za chodu naučit. I proto se nám stále, někdy více, někdy méně, vyskytují nedostatky, které průběžně odstraňujeme. Nejsme profesí redaktoři a není to tedy pro nás lehké udržet současný standard, ale snažíme se a budeme jen rádi, když se vy, kolegové z praxe, také zapojíte a přispějete do Zvěrokruhu svými články, podněty, připomínkami. Naší snahou je, aby to byl časopis aktuální, se širším záběrem témat, informující nejen o činnosti Komory, ale i o něčem, co se vám může hodit v praxi, ať už z daňové poradny, publikování upravených soudniček či informací od SVS ČR, kalendária veterinárních akcí a společenské rubriky. To vše samozřejmě v rámci možnosti časového harmonogramu při jeho výrobě. Nechceme, aby to byl časopis suchý, strohý a nezáživný. Proto jsme zařadili i kreslené obrázky a vtipy, jejímiž autory jsou veterináři. Začali jsme vydávat seriál o uměleckých schopnostech některých našich kolegů, který píše prof. Červený, a doufáme, že najdeme i jiné „psavce“ o mimoveterinární činnosti.

Se změnou nakladatele se ale také vloudila chyba. Od čísla 7 byl na titulní straně chybně uváděn ročník 13, místo správného 14. Jak k tomu došlo? Při předávání makety titulní stránky mezi firmami Amaprint a Profi Press byla použita maketa tak, jak byla vytvořena v roce 2006, kde byl logicky uveden ročník 13, a nikdo si toho ani při korekturách nevšiml. I takové věci se bohužel stávají a za to se jménem redakční rady omlouvám.

Někteří z vás si jistě vzpomenou, že v minulosti byla řeč o Almanachu KVL ČR k patnáctému výročí založení Komory. V loňském roce byla jeho tvorba pozastavena z důvodu rozdílných názorů členů představenstva, co a jak by mělo být publikováno. Na posledním loňském zasedání už nového představenstva byl schválen návrh, aby práce na Almanachu pokračovaly tak, aby mohl být v letošním roce vydán. Opakovaně byla pověřena redakční rada a jmenovitě kolega Matušina ve spolupráci s paní Novosadovou k definitivní kompletaci materiálů a jejich předání do tisku. Chtěli bychom vytvořit dílko nekontroverzní, shrnující fakta, zkrátka dokument o vzniku, vývoji a činnosti KVL ČR.

Závěrem vám chci jménem redakční rady popřát úspěšný rok 2008 a příjemné chvilky při čtení Zvěrokruhu.

MVDr. Vladimír Rejnek