Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – MVDr. Zdeněk Andreas

  ÚVODNÍK

Vážené kolegyně a kolegové,

na posledním zasedání čestné rady před volebním XVIII. sněmem Komory jsme popřáli panu kolegovi Augustinu Blízkovi z Třeboně, a tím jsme se jako tým ,,souputníků“ jen připojili k četným gratulantům ku příležitosti jeho sedmdesátin.

Když jsme kolegovi a poté i všichni sobě navzájem přáli hodně zdraví a vše dobré – prostě to, co z každého při této příležitosti vypadne, ono se nic originálnějšího vymyslet nedá – nezávisle si několik z nás vzpomnělo na jednu věc. Někteří z nás znovu kandidovali, jiní už ne, komu členská základna dala hlasy, je ve hvězdách. Nicméně se před dvěma lety sešla skupina lidí – nebo chcete-li tým, který, ačkoliv se jedná o lidi s velmi rozdílnými názory, se musí mezi sebou domluvit, komunikovat, protože nakonec z nich musí vzejít kvalifikované, nestranné a tudíž spravedlivé kolektivní rozhodnutí. Nelze než doufat, že se nám to v tomto (už skoro minulém) volebním období podařilo, hodnotit to pochopitelně budou jiní.

Část sporů projednávaných před čestnou radou se týkala i vztahů v oblasti praxe hospodářských zvířat. U sporů mezi veterinárními lékaři samými v této oblasti nebo mezi veterinárními lékaři a klientelou hospodářských zvířat bylo při posuzování kauz možno vysledovat několik skutečností. Mezi jednu z nich patří ta, že veterinární lékaři, kteří se v této oblasti nově prosazují, jsou osobnosti manažerského typu, kteří často kromě vlastní praktické činnosti spolupracují i s různými subjekty (také poradenskými) v oblasti zemědělství a jsou součástí komplexu těchto služeb. K manažerským dovednostem patří i dostatečně ostré lokty, a tak se někdy klasický zavedený praktik – jinak šikovný – nestačí divit. Tyto vztahy se do současného zemědělství zavádějí a odpovídají nastavené legislativě.

Ale jak už bylo vícekrát na tomto komorovém fóru řečeno – spektrum lidí, kteří chtějí a měli by pracovat v orgánech Komory, by mělo být reprezentativní a obsahovat různé povahové typy, specializace a pokud možno i věkové kategorie. Od zkušeného a životem protřelého praktika, až po mladého, ambiciozního nevybitého „draka“, který je schopen rychlého rozhodování a velmi dobře se orientuje v byznysu.

Za místo našeho XVIII. sněmování bylo vybráno historické jihočeské město Tábor.

Sice není rok 1420, ale přece jenom: „…nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte…“. Za čestnou radu KVL, které už zbývá v tomto složení jen pár posledních dnů funkčního období, Vám všem přeje krásné zbytky dovolených.

 
MVDr. Zdeněk Andreas