Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Úvodník – Vladimír Rejnek

Kolegyně, kolegové,

minulý sněm v Praze nám uložil, abychom nadále zajistili vydávání Zvěrokruhu jako měsíčníku a abychom zajistili jeho samofinancovatelnost. Na základě tohoto úkolu jsme oslovili pět firem, a to: v té době stávajícího nakladatele firmu Amaprint, dále Profi Press, což je vydavatel Veterinářství a dalších odborných periodik, firmu ATOZ Marketing Servicess, s.r.o., firmu Ex Media, s.r.o., a

Hart press, s.r.o., Otrokovice. Zájem o spolupráci projevily první čtyři jmenované firmy, Hart press, s.r.o., nereagoval.

Na základě obdržených nabídek se v Pardubicích sešla předvýběrová komise ve složení: MVDr. Tlučhoř, předseda RK, MVDr. Šrůt, bývalý člen představenstva a redakční rady a MVDr. Rejnek, stávající předseda RR. Ti doporučili představenstvu KVL jako nového nakladatele ATOZ Marketing Servicess, s. r. o. Z jednání předvýběrové komise byl pořízen zápis, ve kterém je mimo jiné i odůvodnění tohoto rozhodnutí a doporučení.

Představenstvo na svém prosincovém zasedání v Rajnochovicích dalo na doporučení předvýběrové komise a jako nového nakladatele zvolilo ATOZ, přičemž pověřilo RR, aby s touto firmou dohodla podmínky edice. Se zástupcem této firmy p. Osterottem proběhlo několik jednání. Naše představy, které jsme opírali nadále o podmínky uvedené v oslovovacím dopise, se však začínaly rozcházet s jejich představami. Na změnu podmínek jsme odmítli přistoupit, takže nakonec tato firma přestala mít zájem

  1. o vydávání Zvěrokruhu. Neshody pramenily hlavně z nerespektování našich představ
  2. o grafice Zvěrokruhu a našeho nesouhlasu s distribucí časopisu i mimo veterináře.

Proto představenstvo na svém únorovém jednání opětovně hlasovalo a rozhodlo, že novým nakladatelem bude Profi Press, s.r.o. Vybíralo se opět ze čtyř firem. Ke třem stávajícím přibyl nový zájemce, kolega Matušina. S nově vybranou firmou byla po předchozích jednáních podepsána smlouva o vydávání Zvěrokruhu od č. 7. Do té doby dobíhala smlouva a výpovědní lhůta s firmou Amaprint. Nutno podotknout, že v oslovovacím dopise byl, jako jedna ze základní podmínek, mimo jiné i požadavek na zajištění redaktorské práce nakladatelem. Bohužel, i přes výhrady předsedy RR se tento požadavek po jednáních se zástupci Profi Pressu (Ing. Sedláček, MVDr. Kovařík), která proběhla v Brně a Hradci Králové, do smlouvy nedostal, respektive Profi Press na tento požadavek nepřistoupil. Protože jsme neprodloužili smlouvu s redaktorkou MVDr. Hobstovou, jejíž činnost by šla k tíži KVL, jsme nyní bez redaktora. Časopis se ale bez činnosti redaktora neobejde. Tuto práci nyní zastávají členové RR, a to za pomoci zástupců Profi Pressu. Podotýkám, že v tomto oboru nejsme profesionálové, učíme se, ale největším problémem je časové zatížení. Všichni máme soukromou praxi, víte asi o čem mluvím. Nesmím zapomenout ani na naše nedostatečné technické vybavení k takové činnosti. Musím konstatovat, že i přes zmíněné nedostatky a počáteční tuhý odpor se při přípravě tohoto č. 8 projevila vstřícnost pracovníků Profi Press, s.r.o. Podařilo se nakonec dosáhnout kýženého výsledku ke spokojenosti RR, byť za značného úsilí. Na Vás, čtenáře se obracím s prosbou o shovívavost a trpělivost. Děkuji.

A nyní z jiného soudku. RR nabízí prostor ve Zvěrokruhu kandidátům do komorových orgánů (představenstvo, RK, ČR). Každý kandidát, kterého schválí volební komise, má možnost, kterou může, ale nemusí využít – odpovědět na několik otázek, které jsme si dovolili připravit. Odpovědi by měly být stručné z kapacitních možností Zvěrokruhu. Kandidáti v letošních volbách tak mohou opět využít stránek Zvěrokruhu ke své předvolební prezentaci a získávání hlasů voličů.

S přáním pěkné a pohodové dovolené

předseda RR Vladimír Rejnek