Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

V jaké fázi života je můj pes?

Chovatelé psů rádi přemítají o tom, jak starý je vlastně jejich pes ve srovnání s člověkem. Dokdy je můj pes dítě, dokdy puberťák, kdy je výrostek, dospělý, stařec či kmet? Obecně se ví, že malá plemena se dožívají vyššího věku, ale puberty dosahují dříve. Naopak velká plemena dosahují puberty pomaleji, jejich aktivní věk je ale kratší a tudíž se dožívají méně.

Lze ale vystopovat jednotlivé fáze vývoje psa stejně jako u lidí a porovnat je s lidským věkem tak, abychom si dokázali lépe představit jak vyzrálý náš pes vlastně je?

Je samozřejmě obtížné sledovat psí vývoj do podrobných epizod jako u člověka už jen proto, že věk dožití psa je 6-8krát kratší nežli u člověka. Metabolismus psa běží rychleji, pes má vyšší tělesnou teplotu a čas provádí změny v jeho organismu horečnatěji. Nicméně pro ilustraci procesu stárnutí psa lze jisté dělení provést a jednotlivé fáze vývoje psa a člověka porovnat. Jak to tedy je?

S využitím studie1, která se těmito životními stádii psa zabývala, by se dalo se říci, že krátce před dovršením 6. měsíce života pes dosahuje předškolního věku dítěte. V tomto období (od narození do 6 měsíců) pes rychle prochází novorozeneckým, kojeneckým a batolecím obdobím, načež následuje období předškolní (u člověka jde o 3. až 6. rok života). Období od 6 měsíců do jednoho roku věku lze u psa považovat za mladší a starší školní věk u člověka, v jehož závěru (cca 8. až 12. měsíc života) je pes standardní puberťák. Poté by u člověka následovalo období dorostenecké (15-18 let věku), které lze u psa ohraničit věkem od dosažení jednoho roku života do dvou let. Po 24. měsíci života už je pes považován postupně za dospělého (u člověka od 18 do 30 let), zralého (u člověka od 30 do 45 let) a ve středním věku (u člověka od 45 do 60 let). Dospělost končí u psa přibližně s dosažením 6. roku života (což odpovídá asi 60. roku u člověka) a nastává stáří, které se u psa rozděluje na časný seniorský věk (7. až 9. rok života) a pozdní seniorský věk (10. až 11. rok života), což u člověka odpovídá přibližně 75. roku života. Po něm vchází člověk do tzv. vysokého stáří (to se ohraničuje 75. až 90. rokem věku), u psů se tento věk označuje jako geriatrický a je ohraničen 12. až 15. rokem života. Za kmeta (u člověka nad 90. rok věku) lze považovat psa nad 15 let stáří.

Toto dělení je samozřejmě pouze orientační, protože jak již bylo řečeno, rychlost dospívání a stárnutí je mezi plemeny často velmi liší.

Martin Grym

1 Naomi D. Harvey. How Old Is My Dog? Identification of Rational Age Groupings in Pet Dogs Based Upon Normative Age-Linked Processes. Front. Vet. Sci., 27 April 2021