Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

V mezinárodní soutěži věnované zdraví zvířat uspěl letos také český zástupce

  Časopis Zvěrokruh 6/2015
     Informace – zprávy – výzvy

Státní veterinární správa

Tisková zpráva

Praha 20. května 2015

Petr Pejchal

Fotografická soutěž OIF Zdraví zvířat bez klišé

Letošním vítězem fotografi cké soutěže vyhlašované Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) se pro region Evropa stal MVDr. Petr Václavek, Ph.D., ze Státního veterinárního ústavu Jihlava (viz přiložená fotografie).

 

Tématem letošního ročníku soutěže bylo: Zdraví zvířat bez klišé. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny v neděli 24. května během zahajovacího ceremoniálu k 83. mezinárodnímu zasedání OIE v Paříži. Vítěz kromě jiného obdrží také finanční odměnu.

V dnešní době si lidé často spojují pojem „zdraví zvířat“ pouze s veterinárními klinikami nebo přímo se zvířecími operacemi. Celá tato oblast (odborně epizootologie) je však ve skutečnosti mnohem rozsáhlejší. Fotografie, které účastníci mezinárodního fotografi ckého klání porotě zasílali, mohly proto znázorňovat širokou škálu činností jako např. prevenci, dozor, stanovování diagnózy, kontrolu apod. Vítězi se stali ti, kdo tyto činnosti zachytili nejlépe po umělecké stránce, ale také z pohledu reprezentace profesionální praxe.

Soutěž je každoročně vyhlašována u příležitosti Světového dne zdraví, který si připomínáme vždy 7. dubna již od roku 1948.

Hlavním tématem tohoto dne byla pro letošní rok Bezpečnost potravin. Tento významný den byl pro nás proto příležitostí k připomenutí klíčové role, kterou v oblasti potravinového řetězce hraje veterinární dozor, ale i k poukázání na význam vztahu s ostatními orgány ochrany veřejného zdraví. Vzhledem k tomu, že bezpečnost potravin je důležitým předpokladem správné výživy, nelze pochybovat o tom, že přínos orgánů veterinárního dozoru je více než důležitý.

Dlužno dodat, že Státní veterinární ústavy v Jihlavě, Olomouci a Praze úzce spolupracují se Státní veterinární správou zejména v oblasti laboratorní diagnostiky na úseku zdravotní nezávadnosti surovin a potravin živočišného původu, krmiv a vody. Jejich činnost tak ve velké míře přispívá k zajištění zdraví a pohody zvířat, ochrany veřejného zdraví a tedy i ochrany spotřebitele.

 

 

Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
p.pejchal@svscr.cz
227 010 219 | 607 060 350
Slezská 100/7, Praha 2, 12056
www.svscr.cz