Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

V pětapadesátém nad vzdáleným programem

V pětapadesátém nad vzdáleným programem

WVA – Světová veterinární asociace

Na přelomu dubna a května se konalo 15. zasedání Rady WVA, které se tentokrát uskutečnilo v hlavním městě Taiwanu Taipei.

Měl jsem to štěstí nebo povinnost – jako předseda zahraniční komise představenstva KVL ČR – se spolu s prezidentem KVL zasedání tohoto koncilu zúčastnit. 15. Rada WVA se konala společně s 28. zasedáním a vědeckou konferencí FAVA /Asociace veterinářů Asie/.

Proč štěstí a proč povinnost? Pro mne bylo opravdu velmi silným zážitkem setkat se s takovými osobnostmi /viz níže/, které se na vedení tohoto orgánu podílejí. Povinnost proto, že to povinnost předsedy komise je a celý pobyt, vlastní jednání i kuloární diskuse, byly opravdu velmi náročné a vyčerpávající, o 24 hod. cestě nemluvě.

Zasedání obou veterinárních institucí se konalo v 54. a 55. patře (ze 101) současné nejvyšší budovy světa (508 m).

Vlastní jednání náročného programu Rady zahájil prezident WVA Dr. Leon Russell /USA/ přesně v 9.00 za přítomnosti skoro všech členů councilu WVA zástupců Kanady, USA, Tunisu, Taiwanu, UK, Mauritiu, N. Zélandu, Dánska, ČR a Namibie. Mezi nimi pro příklad Dr. Duane Lajdala /Kanada/ majitel smíšené veterinární praxe, prezident veterinární komory, tajemník zodpovědný za udělování veterinárních licencí v Albertě. Dr. Herbert Schneider původem z Německa. Od 8 let žijící na farmě v Namibii, předchozí prezident WVA, člen výkonných výborů mnoha veterinárních institucí v Africe. Dr. Navy /USA/ majitel veterinárních praxí v Nevadě, veterinář roku 1988 v Nevadě, bývalý prezident AVMA a NVMA, člen výborů mnoha veterinárních organizací, vyznamenaný veterán vietnamské války, mezinárodní rozhodčí boxu. atd. Opravdu zajímavé osobnosti s obrovskými životními zkušenostmi, světovým přehledem, životní moudrostí, nadhledem a samozřejmě odborníci ve své profesi. Diskuze s nimi byly pro mne opravdovým přínosem a zážitkem.

Program zasedání Rady je pro nás jako běžné členy veterinární komory relativně velmi vzdálený a nemá pravděpodobně význam ho blíže rozebírat. Jen pro příklad několik bodů programu z celkových 20 v jednacím jazyce:

Ad 4. Finance

Ad 6.2 Accreditation of Vet Schools

Ad 6.4 Membership Services

Ad 6.6. Good Veterinary Practice

Ad 12. Proxy Voting atp.

Několik postřehů z jednání, které by mohly zaujmout:

I přesto, že několik členských zemí neplatí opakovaně příspěvky, v pokladně WVA je v souč. době 1 mil USD.

Systém komunikace a informovanosti o činnosti WVA nefunguje jak by bylo potřeba. Nepodařilo se navázat kontakty se sponzory, kteří se soustřeďují na regionální organizace a státní asociace – zástupné volby – rozhodnutí odloženo.

Mnoho úkolů zůstalo nedořešených (nepřipravených), přesto v rámci diskuse v průběhu jednání i mimo ně zaznělo mnoho podnětných názorů a zkušeností z různých koutů světa podmíněných různou úrovní odbornou i životních podmínek.

Po skončení vlastního jednání rady WVA jsem vedle jiných byl dotazován na svůj názor a připomínky k činnosti WVA a rady WVA. Ve své odpovědi jsem vyjádřil potřebu výrazného zintenzívnění činnosti členů rady mezi jednotlivými zasedáními a hlavně nutnost prohloubení spolupráce mezi WVA a jednotlivými regionálními asociacemi. WVA by měla více než doposud zastávat funkci koordinátora a prostředníka mezi regiony a napomáhat výměně zkušeností a řešení problémů regionů z globálního pohledu. K tomu je bezpodmínečně nutné, jak zmínil ve svém příspěvku dr. Daniel, aby se intervaly mezi valným shromážděním (PA) zkrátily, vlastní jednání Rady by měla být min. 2denní, aby byl dostatečný prostor pro potřebnou diskusi nad lépe připravenými materiály ještě před jejich schválením.

Pro členy naší Komory je z jednání nejdůležitější, že ČR (zásluhou přítomných zástupců KVL ČR) získala největší podporu pro uspořádání příštího zasedání Rady WVA zač. r. 2008, což je pro nás samozřejmě velká čest, ale i závazek. Věřím, že se KVL ČR jako pořadatel zhostí organizace (byť zprostředkovaně) stejně tak kvalitně jako veter. komora na Taiwanu. Nutno doplnit, že laťku nasadili velice vysoko!

Perfektní bylo rovněž představení příštího pořadatele Světového veterinárního kongresu, kterým je Vancouver, Kanada v červenci 2008 v podání Duana Landalse. (My se ucházíme o uspořádání WVC v r. 2013!)

Dr. Duane Landals, DVM zakončil prezentaci slovy: ”Please join us in Vancouver in the summer 2008. The city is beautiful, the scientific program will be exceptional and Canada awaits your visit. Come for the congress and stay for the adventure”.

V rámci vědecké konference FAVA, která probíhala současně s jednáním Rady WVA, zaznělo mnoho velice zajímavých referátů na aktuální témata:

BSE – zkušenosti v UK.

Feline Lower Urinary Tract Dissease (USA)

The Veterinary and Animal Welfare (N. Zeland)

Avian Influenza (Taiwan) apod. (viz www.worldvet.org)

Všichni účastníci zasedání WVA a FAVA měli možnost se zúčastnit rovněž slavnostního večera u příležitosti Světového veterinárního dne. 800 domácích a zahraničních veterinářů, expertů, studentů, sponzorů a hostů oslavilo tento večer s bohatým kulturním programem, motivovaným snahou o oprávněné zvýšení prestiže a obecného uznání veterinární profese ve společnosti. Veterinární profese na Taiwanu se těší ve společnosti pravděpodobně daleko vyššímu uznání než je zvykem v krajině pod Řípem. Dokladem toho je osobní účast a vystoupení bývalého prezidenta Taiwanu, současné vicepremiérky a ministra zemědělství.

MVDr. Vladimír Kyllar
MVDr. Karel Daniel