Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vakcinace dvakrát jinak

  SOUDNIČKA

MVDr. Petr Matušina

O tom, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž

Obracím se na vás s žádostí o prošetřeni podezření na podvod při vakcinaci. Dne 21. 5. 2008 jsme nechali naočkovat našeho psa u MVDr. Ladislava Nůžky. Kopii průkazu posílám v příloze. Jak sami můžete zjistit, nálepka v očkovacím průkazu je ustřižená nůžkami a zbývající čísla data expirace indikují rok 2001 nebo 2004. Tehdy jsme ještě neměli podezření, že by se mohlo jednat o záměr, ale ani nálepka z loňského očkování není kompletní. Pokud podle čísla šarže prokážete, že se jedná o prošlou vakcínu, informujte mě prosím co nejdříve, abych mohla svého psa nechat přeočkovat.

Děkuji, s pozdravem
Denisa Pozorná.

… Á hleďme. Blonďatá panička vypadá zdravě, pejsek vypadá taky zdravě. To bude dneska kšeft, vrazíme jim jednu prošlou…

 

Bylo to rychlé

Na Váš dotaz výrobce sděluje, že LR složka uvedené šarže pochází z kombinace DHPPi + LR a datem výroby této kombinace byl prosinec 2002, takže expirace přípravku uplynula na konci prosince 2004.

Čestná rada Komory veterinárních lékařů České republiky jako orgán příslušný podle ust. § 17 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, rozhodla v řízení podle ust. §17 a násl. zák. č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky

takto:

disciplinárně obviněný MVDr. Ladislav Nůžek závažně porušil povinnost tím, že v souvislosti s očkováním psa majitelky Denisy Pozorné proti vzteklině použil veterinární léčivý přípravek s prošlou lhůtou exspirace,

tedy odborně pochybil při výkonu povolání veterinárního lékaře, čímž porušil povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy uvedenými v § 6 odst. 2 písm. a) zák. č. 381/91 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky,

a ukládá se mu

podle ust. § 17 odst. 1 písm. b) zák. č. 381/91 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, disciplinární opatření – pokuta ve výši 5000 Kč.

Odůvodnění

Předseda revizní komise Komory veterinárních lékařů České republiky, jako navrhovatel v disciplinárním řízení, v návrhu na zahájení disciplinárního řízení obvinil MVDr. Ladislava Nůžka z porušení povinnosti stanovené v § 6 odst. 2 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky.

použil veterinární léčivý přípravek s prošlou lhůtou exspirace

Ústní projednání věci před senátem čestné rady za přítomnosti zástupce navrhovatele se uskutečnilo v říjnu 2008. Disciplinárně obviněný se z účasti na tomto jednání omluvil a zároveň udělil souhlas, aby čestná rada jednala v jeho nepřítomnosti. Ze stížnosti a očkovacího průkazu psa zjistila čestná rada, že disciplinárně obviněný opravdu očkoval pacienta proti vzteklině a do očkovacího průkazu nalepil jako potvrzení o očkování samolepku s informacemi o použitém veterinárním léčivém přípravku. Samolepku nastřihl v místě údaje o exspiraci vakcíny tak, aby z údaje nebylo patrno, kdy prošla exspirační lhůta vakcíny.

Zástupce výrobce ve svém sdělení jednoznačně uvedl, že disciplinárně obviněným použitá LR složka uvedené šarže pochází z kombinace DHPPi + LR a její exspirace uplynula na konci prosince 2004 a neměla tedy být použita v roce 2008.

aby z údaje nebylo patrno, kdy prošla exspirační lhůta vakcín

Na základě shora uvedeného má čestná rada za prokázané, že disciplinárně obviněný závažně porušil povinnost a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uložení disciplinárního opatření – pokuty ve výši 5000 Kč, odůvodňuje čestná rada skutečností, že podání prošlé vakcíny je závažným porušením povinností veterinárního lékaře, které může ohrozit veřejný zájem na ochraně zdraví zvířat a lidí. Čestná rada má dále za to, že stanovená výše pokuty a vlastní průběh disciplinárního řízení dostatečně poučí disciplinárně obviněného o povinnostech veterinárního lékaře.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné postupem podle ust. § 18 zákona č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, podat do 15 dní ode dne jeho doručení odvolání představenstvu Komory veterinárních lékařů ČR.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina

—————————————————————————————————————-

Z druhého soudku

MVDr. Petr Matušina

Není vzteklina jako vzteklina a není vakcína jako vakcína

Krajská veterinární správa předává Komoře k přešetření dopis se stížností. Z jeho obsahu vyplývá, že spadá do kompetence KVL ČR a nikoliv Státní veterinární spravy, kam byl původně doručen.

Vlastníme doma plemenného psa bichon narozeného v roce 2003 a fenku stejné rasy, narozenou 2005, ale bez průkazu původu. Fena byla připuštěna v dubnu 2008.

Jako každý rok, tak i v květnu 2008 probíhala u nás veřejná vakcinace. Tuto vakcinaci provádí MVDr. Jaroslav Vyhověl. Šly jsme tedy na vakcinaci se psem i s fenkou s tím, že jsme se nejdříve tázaly, jestli je vůbec možné vakcínu provést, když je fena deset dnů před porodem. Pan doktor mávl rukou a řekl, že je to jedno. Tudíž nám ji za každou cenu oočkoval vakcínou DHPPi + LR. Dne 1. června 2008 fena porodila ráno do osmi hodin pět štěňátek, které však do 10. hodiny ranní zemřela. V tu chvíli jsem začala spekulovat, jak je to možné. Jako první mě napadla souvislost s vakcinací. Zavzpomínala jsem, že před rokem jsme měly obdobný případ, kdy fena měla 14 dnů před porodem a pan MVDr. Jaroslav Vyhověl ji oočkoval také. I tehdy nás ujistil, že to běžně takto provádí. Loni se jí narodila čtyři štěňátka a taktéž za krátkou dobu zemřela. V tom loňském případu by mě nenapadlo, že by to mohlo být vakcinací. Až teď, když se to stalo podruhé, si myslím, že to spojitost má. Fena byla připuštěna také v listopadu 2007 s tím, že porodila čtyři zdravá štěňátka v lednu 2008, ale to nebyla před porodem vakcinovaná.

Volala jsem začátkem června 2008 na jednu veterinární kliniku o informaci, zda je to doopravdy možné vakcinovat fenu ve vysokém stadiu březosti. Řekli mi, že se očkuje nejdéle do poloviny březosti, tedy do jednoho měsíce, a to jen při zvlášť závažných okolnostech, ale v žádném případě proti vzteklině. Oni prý neočkují ani uvedený preparát, protože prý v atestaci vakcína neobstála, ve třech případech jim selhala a je silně alergizující. Po tomto mém ujištění od dalšího lékaře, že se to opravdu nesmí provádět, jsem telefonovala panu doktorovi Vyhovělovi, jestli je možné, aby se u nás stavil, že s ním potřebujeme mluvit ohledně bišonků. Řekl mi, že je u případu a bude u nás kolem 21. hodiny. Když bylo 21.30 hodin, vydala jsem se za ním s mým tatínkem. Pan doktor nám otevřel, sdělili jsme mu, co se stalo a chtěli se s ním dohodnout, jak se bude podílet na vzniklé škodě nebo co by byl ochoten pro to udělat. Nebyla s ním vůbec žádná řeč, nepřiznal si ze začátku žádnou chybu.

pan doktor vakcinaci prováděl v silně opilém stavu

Až když jsem se ho zeptala, proč nám neřekl, že není vhodné, aby se fena očkovala a ať počkáme jeden nebo dva měsíce po štěňatech, mi dal za pravdu, že to prý říct mohl. Ale neučinil tak. Po skončení rozhovoru nám vyšším tónem řekl, ať si ho dáme klidně k soudu. Myslím si, že tento jeho postup neodpovídá žádné lékařské odbornosti. Tímto bych Vás chtěla požádat o přešetření, co je vlastně možné. Už jenom z našeho hlediska, abychom věděli, co se smí a nesmí. Navíc pan doktor vakcinaci prováděl v silně opilém stavu. Kdo byl u vakcinace, ví, jak byl pan doktor silně opilý.

Předem děkuji za kladné vyřízení
Věra Množivá


Kdo byl opilý víc?

V úterý 2. června mi večer telefonoval otec paní Množivé, že by se mnou potřeboval něco projednat. Ptal jsem se ho, co se stalo, ale on mi nic nechtěl říct. Samozřejmě jsem se ptal, zda jsou pes nebo jejich dvě feny nemocné, úraz atd. Řekl, že ne, ale ať se u nich zastavím, až pojedu kolem. Vracel jsem se domů před půl desátou večer, ale to už mi pán volal zase, zda už jsem doma a že přijedou. Asi za pět minut přijel s paní Množivou a v podstatě začal vést monolog, že se jim ráno narodila zdravá štěňata, která však za dvě hodiny zemřela.

… tak paninko, jakpak si to přejeme. Mám pejska píchnout nebo zapíchnout? Pan manžel totiž poněkud nejasně artikuloval.

 

Takže chtějí náhradu 20 000 Kč, protože si vymysleli, že jsem jim je zabil já vakcinací. Asi si myslel, že se otočím, sáhnu do pokladny a peníze mu dám. Protože byl silně cítit alkoholem, chtěl jsem debatu co nejdříve ukončit. Paní Množivá mně řekla, že ji informoval nějaký kolega o kontraindikaci vakcíny. Já vakcínu uvedeného výrobce používám téměř od jejího zavedení na trh bez jediné reklamace, právě proto, že v příbalové informaci o vakcíně není zmínka o kontraindikaci. A také nevím, že by někdo něco takového hlásil. Jen byly občas otoky v místě vpichu, které po studených obkladech během krátké doby zmizely.

Většinou jsem vakcinoval psy jen vzteklinou, ale když přišli někteří chovatelé, kteří měli své psy vakcinované touto kombinací, tak jsem jim vyhověl. Pani Množivá až do loňského roku jezdila na vakcinaci psů i štěňat ke mně do ordinace. Již vloni přišla s bišonky na místo, kde se očkovalo hromadně, což mě docela překvapilo. O tom, že je fena údajně březí mi nic neřekla. Ani to, že ji potom štěňata po porodu uhynula.

To bych věděl a měl to zapsané v průkazu. Proto také i letos, když přišli se třemi bišonky na očkování, jsem po sdělení majitelky, že je fena březí, nemávl rukou, ale podíval se do záznamu o vakcinaci a přímo se zeptal, zda měla po loňském očkování nějaké problémy a kdy má štěňata mít. Odpověděla, že ne a narodit se mají až někdy v červnu, že je asi v polovině březosti. Protože jsem vycházel z toho, že chovatel je povinen dbát o zdraví svého zvířete a o závažných změnách zdravotního stavu informovat lékaře a ne jej úmyslně zatajovat, jsem fenu revakcinoval. Jinak bych je poslal domů. V příbalové informaci se jako zvláštní upozornění uvádí, že se do týdne po vakcinaci nedoporučuje prováděť výcvik nebo jiné namáhavé výkony, mezi něž by pochopitelně porod patřil. Fena porodila, jak jsem se později dověděl, v termínu, štěňata byla živá. To, že údajně uhynula za dvě hodiny po narození, je podivné. Pitevní nález štěňat s příčinou úhynu ani genetické vyšetření nemám k dispozici. Není vyloučena ani genetická komplikace s letálním či semiletálním faktorem, příbuzenská plemenitba, stres feny po porodu, když jí štěňata odnáší děti apod.

měla paní Množivá přímo zákonnou povinnost policii zavolat, když viděla, jak jsem opilý

Co se týká mé opilosti: Jak mě informovali na Policii ČR, měla paní Množivá přímo zákonnou povinnost policii zavolat, když viděla, jak jsem opilý a jezdím autem. Jinak se sama vystavuje trestnímu stíhání.

S pozdravem
MVDr. Jaroslav Vyhověl

Vakcína je bezpečná

Užiti kombinované vakcíny DHPPi + LR k preventivní vakcinaci březích fen bylo ověřeno v rámci registračního řízeni tohoto přípravku. Testem bezpečnosti byla stanovena hranice použitelnosti maximálně na 14 dní před předpokládaným datem porodu. Tato skutečnost je také popsána v příbalové informaci k přípravku. Je však samozřejmě nutné, aby veterinární lékař zvážil na základě znalosti klinického stavu pacienta a epizootologické situace použití přípravku kdykoli v průběhu březosti. Jedinou kontraindikací je celkové horečnaté onemocnění pacienta.

Děkuji za spolupráci.

Vážená paní Množivá, revizní komise KVL ČR se na svém jednání zabývala šetřením Vámi podané stížnosti na MVDr. Jaroslava Vyhověla a na základě jednoznačného vyjádření výrobce, že bezpečnost vakcinace byla ověřena do termínu max. 14 dnů před předpokládaným termínem porodu odkládá Vaši stížnost jako bezpředmětnou. Dále sdělujeme, že revizní komise neřeší otázky fi nančního vyrovnání, to je možné řešit pouze občanskoprávní cestou.

 
Upravil MVDr. Petr Matušina
Stránka č. 1 z 1, Jana Horákova
Od: Caras Michael, MVDr. [caras.michael@bioveta.cz]
Odesláno: 25. června 2009 12:13. Komu: jana@vetkom.cz
Předmět: Biocan LR 10 51 10., Důležitost: vysoká

Vážení kolegové,
LR složka 10 51 10 pochází z kombinace Biocan DHPPi + LR 10 51 10.
Datum výroby této kombinace bylo 10. 12. 2002 a exspirace přípravku uplynula na konci prosince 2004.

Příjemný den. M. Caras
Michael CARAS, MVDr.
QAQC Bioveta a. s.
Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czech Republic
www.bioveta.cz
tel. +420 517 318 693
fax +420 517 363 319