Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vakcinovat proti Bluetongue se musí

  INFORMACE, ZPRÁVY, VÝZVY

Vánoční příběh
V Betlémě nevěděli, co je katarální horečka,
nikdo ji neznal, ani Josef, volek, ani ovečka.
A jak to bylo dál? Sláva na výsostech
Bohu, a tečka….

Katarální horečka ovcí je infekční onemocnění, před jehož rozšířením a vznikem značných ekonomických ztrát musíme v současnosti chránit naše chovy skotu, ovcí a koz. V ČR bylo za rok 2008 zaznamenáno celkem devět ohnisek této nákazy, která se již nevyskytuje pouze v Karlovarském kraji u hranic s Německem, ale byla zaznamenána i v Jihočeském, Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Naštěstí se u nás zatím neprojevily typické klinické příznaky a většina případů byla diagnostikována při vyšetření před přesunem či v rámci monitoringu. Cílem Státní veterinární správy je zajistit co možná nejefektivnější ochranu našich chovů. Aby byla ochrana chovů účinná, musí se skládat ze tří částí. Je to účinný monitoring výskytu nákazy a vektorů (tiplíků), kontrola přesunů zvířat a vakcinace.

Plošná vakcinace byla v České republice zahájena vloni 21. srpna a k dnešnímu dni bylo navakcinováno 1 236 015 kusů skotu a 211 050 ovcí a koz, to znamená, že 85 % populace skotu a 96 % populace ovcí a koz je v postvakcinační imunitě. Tato provakcinovanost by měla zajistit chráněnost našich stád a vést k zastavení cirkulace viru v prostředí.

Aby byla vakcinace proti katarální horečce ovcí účinná, musí probíhat očkování skotu, ovcí a koz alespoň tři roky. Proto Státní veterinární správa ČR nařizuje formou mimořádných veterinárních opatření od 1. 1. 2009 podmínky, které musejí chovatelé dodržet.

Za prvé musejí ti chovatelé, kterým krajské veterinární správy povolily výjimku z nařízení ze 4. 8. 2008, „doočkovat“ svá zvířata nejpozději do 18. ledna 2009. Vakcinaci budou provádět opět soukromí veterinární lékaři, kteří mají smlouvu s krajskou veterinární správou. O provedení vakcinace musí samozřejmě vést záznam chovatel, a stejně tak i soukromý veterinární lékař, který ji provede. Při přemístění očkovaných zvířat musí informovat příjemce o datu vakcinace a o použité očkovací látce.

Za druhé pak se vyhlášeným mimořádným veterinárním opatřením umožňuje těm chovatelům, kteří hodlají po 19. lednu 2009 obchodovat se zvířaty v rámci EU či mimo ni, provést nouzové očkování proti viru katarální horečky. Podmínky jsou stejné, jako byly v roce 2008. Opět lze použít vakcínu ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy.

Tyto podmínky zmíněné v mimořádném veterinárním opatření lze v plném znění spatřit jednak na úřední desce Ministerstva zemědělství ČR a na webových stránkách Státní veterinární správy, popřípadě na stránkách Českého rozhlasu. Za den vyhlášení se považuje den vyvěšení na úřední desce MZe a platí od 1. 1. 2009.

Při této příležitosti považujeme za vhodné uvést, že v roce 2009 se počítá opět s celoplošnou vakcinací skotu, ovcí a koz proti katarální horečce ovcí.

 
Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR
Další informace na www.svscr.cz