Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Valné shromáždění Federace veterinárních lékařů 2. – 3. června v Krakově

Valné shromáždění Federace veterinárních lékařů

2. – 3. června v Krakově

Federace veterinárních lékařů (FVL) se schází dvakrát ročně na valném shromáždění, na kterém jsou projednány společné otázky a problémy veterinárního stavu. Každému valnému shromáždění (VS) předchází jednodenní separátní jednání čtyř sekcí, z nichž nejpočetnější zastoupení má sekce praktických lékařů, dále se schází úřední veterinární lékaři a sekce hygienická a sekce veterinářů ve školství, vědě a průmyslu.

Sekční závěry, návrhy a doporučení se projednávají v dalších dvou dnech spolu s agendou FVE na valné hromadě.

Jarní zasedání pořádá vždy některá z členských národních organizací (KVL ČR pořádala velmi úspěšné zasedání v r. 2004 v Praze). Letošní VS se konalo na základě pozvání polské komory v Krakově. Na jednáních se účastnilo více než200 veterinárních lékařů z 35 členských států (státy EU, Švýcarsko, Norsko, balkánské státy, Turecko) a dva členové ze států se statutem pozorovatele (Albánie a Ukrajina).

Na jednání je zvána významná osoba veterinárního stavu, zpravidla představitel celosvětové nebo ústřední evropské organizace. V letošním roce byla hlavním řečníkem Dr. Christianne J. M. Bruschke z OIE, která se zaměřila na téma aviární influenzy – současná situace.

Byly řešeny otázky, na jejichž projednávání se aktivně účastní i KVL ČR – veterinární etický kodex (J. Bernardy, Zvěrokruh 4/07) a návrh na evropský veterinární zákon, který by mohl být jednotnou úpravou v EU např. vyhrazených úkonů pro veterinární lékaře, či vymezení práva majitele zvířete na některé úkony a aplikaci léčiva (K. Daniel v tomto či dalším čísle a J. Bernardy, Zvěrokruh 12/06).

Letošní rok byl volební, volby ve FVE se konají podobně jako v KVL ČR každé dva roky s možností jednorázového prodloužení funkčního období. Prezidentem se stal rakouský kandidát Dr. Walter Winding (profil nového prezidenta je uveden v samostatném článku) a vystřídal dr. Tjeerda Jornu z Nizozemska. Dalšími členy představenstva se stali (bez titulu) Steven Ware (VB, sekce praktiků), Ljiljana Markuš-Cizeljová (Chorvatsko, školství, věda, průmysl), Margareta Widellová (Švédsko, hygiena), Rainer Schneichel (Německo, praktik). Nové představenstvo bude kromě pokračující agendy z předchozích období řešit nárůst federace o nově příchozí země z východní Evropy, včetně problémů s velkým počtem ukrajinských “specialistů“, veterinárních odborníků s neúplným vzděláním ve srovnání s ostatními členy FVE, ustavování veterinární profese v Rumunsku, Bulharsku a dalších zemích apod.

Česká delegace na letošním jednání obsadila všechny čtyři sekce svými členy ze tří veterinárních organizací (KVL, SVS a FVHE) a jako jedna z nejaktivnějších se podílela na jednáních FVE třemi návrhy na legislativní úpravy – úprava volebního řádu (prodloužení období o dva roky, Bernardy), návrh na jediný společný jazyk (omezení nákladů na překladatelský ser vis, Daniel) a doplňující návrh týkající se evropské normy na další vzdělávání veterinárních lékařů (Kyllar, zprávy z pracovní cesty, agenda KVL). Hygienickou sekci letos poprvé navštívila prof. Steinhauserová, která bude pro českou reprezentaci velkou oporou jak odbornými stanovisky, tak propojením s částí veterinární veřejnosti hygienického směru, která se až dosud na mezinárodních jednáních hygie nické sekce FVE neúčastnila.

MVDr. Jan Bernardy