Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane, Knížák … (MVDr. Karel Daniel)

Prof. Milan Knížák, Dr.A.
generální ředitel NG – palác Kinských
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

V Brně 4. 7. 2007

Vážený pane,

v příloze si Vám dovoluji zaslat kopii žádosti člena Komory veterinárních lékařů a DVD nosič s údajným záznamem Vašeho vyjádření. Člen Komory se ve své žádosti dovolává ochrany profesní cti.

Rád bych Vás požádal, abyste podobné vyjádření nadále nevydával. Tím méně, že záležitost byla projednána – a na své úrovni uzavřena – nezávislým soudem.

Rád bych Vás rovněž ujistil, že ačkoliv si mnoha Vašich veřejných vyjádření vážím a souhlasím s nimi, slova o mafii veterinářů jsou nepřiměřená a nepřijatelná.

Samozřejmě veterinární profese – stejně jako profese zubního lékaře, architekta nebo právníka – je veřejností posuzována podle dílčích úspěchů nebo neúspěchů individuálních osob. V případě neúspěchu či domnělého poškození pacienta se může spotřebitel veterinárních služeb obrátit na profesní disciplinární orgány komory (revizní komisi a čestnou radu) anebo k nezávislému soudu.

Několik let trvající a komplikovanou soudní při není přijatelné – bez obšírného zkoumání argumentů obou stran doložených expertními vyjádřeními – odbýt slovy: “Myslím si, že její (rozuměj: paní Vašíčkové) boj proti mafii veterinářů je spravedlivý, že se opravdu nezachovali (rozuměj: veterináři) správně …“.

S pozdravem

MVDr. Karel Daniel,
prezident KVL ČR