Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane prezidente, .. (MVDr. Michael Mazoch)

Vážený pane prezidente,

v souvislosti s ukončením soudního sporu u soudu druhé instance ve věci žaloby paní Vašíčkové proti mé klinice o náhradu škody, původně ve výši 1 017 137,40 Kč, který byl ukončen dne 23. 1. 2007 naprostým zamítnutím její žaloby, zaznamenal jsem, že ve sdělovacích prostředcích, konkrétně ve zpravodajské relaci TV Morava dne 25. 5. 2007 prohlásila veřejně známá osoba, a to profesor Milan Knížák, doslova: “Myslím si, že její (rozuměj: paní Vašíčkové) boj proti mafii veterinářů je spravedlivý, že se opravdu nezachovali (rozuměj veterináři) správně ….“

S politováním jsem do dnešního dne nezaznamenal žádnou reakci Komory veterinárních lékařů ČR – možná jen z toho důvodu, že tato relace unikla pozornosti členům orgánů komory. Nepochybně však neunikla pozornosti veřejnosti. Mám za to, že uvedený výraz se hrubým způsobem dotkl nejen cti mé, ale profesní cti všech členů komory, u kterých je takto veřejnosti podsouván obraz veterinárních lékařů jako zločineckého seskupení provozujícího protizákonné praktiky a škodícího společnosti.

Jsem hluboce přesvědčen, že v této souvislosti pronesená věta daleko překračuje rámec svobody projevu a dotýká se závažným způsobem cílů a poslání komory veterinárních lékařů jako celku.

Dovoluji si Vás proto, pane prezidente, požádat, abyste v souladu s ustanovením § 2 odst.1 písm. c) a d) zákona 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, učinil veškerá opatření k obhajobě a ochraně zájmů a profesní cti naší stavovské organizace.

V příloze zasílám DVD nosič s nahrávkou předmětné reportáže. Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem

MVDr. Michael Mazoch