Komora veterinárních lékařů České republiky

KVL ČR byla založena zákonem 381 České národní rady ze dne 11. září 1991 o Komoře veterinárních lékařů ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Večeře s europoslanci

Večeře s europoslanci

Federace veterinářů Evropy (FVE) uspořádala v Bruselu, kde sídlí nejen parlament a Rada Evropy, ale i organizace zastřešující evropské veterinární lékaře, setkání zástupců veterinárního stavu s poslanci Evropského parlamentu.

Jednalo se o první oficiální setkání takového druhu, které vyplývá z nového kurzu, nasazeného novým prezidiem federace. Recepce s poslanci Evropského parlamentu a FVE se konala v hotelu Sofitel Europe, v centru Bruselu, bezprostřední blízkosti budovy Evropského parlamentu, v časných večerních hodinách – místo a čas jako dělané pro zastávku na cestě domů z parlamentních jednání na chlebíček a sklenku vína.

Přijíždím s malým zpožděním, vyseděl jsem v Ruzyni důlek – mlha nad Bruselem

dnes zpozdila všechna jednání evropských úředníků od rána, nejsem tedy sám, kdo se opozdil; sál se plní jen pomalu. Je zde nevelký hlouček zaměstnanců kanceláře FVE (má jich pět stálých), většina viceprezidentů (tři) a prezident Walter Winding (Rakousko). Jsou zde zástupci francouzských veterinárních lékařů a také veterinárních odborů, některých národních komor a asociací, drobounká asistentka německého svazu praktických zvěrolékařů (bpt) doprovází mohutného kolohnáta – německého viceprezidenta, celkem asi třicítka rozmanitých osob, většinou se znají a zvesela spolu rozmlouvají. Během půlhodiny se nevelký sál naplnil a obsluha nabízí postávajícím hloučkům střídmé, ale vybrané pohoštění – sousto lososího syrového masa, malou kostku filé v husté omáčce, masem plněné trojúhelníčky s pikantní zálivkou a sklenku dobrého vína nebo ovocnou šťávu.

Celkem se zúčastnilo pět poslanců Evropského parlamentu a pět členů stálých zastoupení různých států; z českých zástupců v evropském parlamentu se přihlásil (a přišel) jen dr. Zvěřina, ostatní nepovažovali většinou za důležité ani odpovědět na osobní pozvánku. Z naší administrativy v Bruselu se přihlásil MVDr. Hájek, ale na schůzku také nedorazil.

Walter Winding pronesl krátkou řeč a prezentaci FVE, nazvanou „One Health, Jedno zdraví“,

ve které nazval hlavní směry veterinární činnosti třemi pilíři, shodně s rétorikou evropské byrokracie. Dále popsal směrování některých veterinárních aktivit – spojení sil s humánním dozorem na bezpečné potraviny.

Ve svém projevu, prvním v Bruselu po svém jmenování, zdůraznil, že 70 % chorob lidí pochází ze zvířat a připomněl historii a současnost veterinární péče v Evropě. Neopomněl glosovat zpoždění všech jednání v Bruselu kvůli mlze nad městem či neomalené vyzvánění mobilů přítomných poslanců, a i jinak hýřil dobrou náladou.

Uzavřel svou prezentaci výzvou veterinárním lékařům ke spojení s humánními lékaři k zajištění bezpečné potraviny «Hominum animaliumque saluti».

Walter Winding jako prezident FVE se nyní zcela vyvázal z pracovních závazků u rakouské veterinární správy, prodal svůj podíl v klinice v Salzburgu i své malé letadlo. Veškerý čas, kromě lyžování, hodlá věnovat prezidentské funkci ve FVE; tomu nasvědčuje výčet podniknutých úvodních či seznamovacích cest a setkání po uvedení do funkce.

FVE má plány posílit svůj vliv na evropskou legislativu, z našich národních zkušeností víme, jak je obtížné přitáhnout pozornost poslanců a médií k problémům, které nejsou hlavními prioritami veřejnosti nebo silných finančních skupin. Přesto bychom neměli pro vlastní pracovní vytížení opomíjet dobré vztahy s kolegy „ve zbrani“ – se státní správou, odbornou veřejností, univerzitou, výzkumnými a vyšetřovacími ústavy a ani s politickou reprezentací na místní úrovni a na úrovni republikové. Dobrými vztahy ovšem zdaleka není míněno jednostranné podřizování, spoluprací se při řezání dřeva míní tahání pilky oběma směry. Abychom mohli dobře přeříznout vše, co nám brání ve vlastní práci, např. molocha byrokracie či chovatelské lobby, mající na mysli jen svůj prospěch bez ohledu na dopad na zdravou živočišnou potravinu, musíme spolupracovat.

MVDr. Jan Bernardy